KOSTRA nøkkeltall

Øystre Slidre - 0544 (Oppland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Øystre Slidre Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 1 5 8 9 143 137 143 123 123 1 870 1 741 1 682 1 607 1 357 1 924 1 800 1 731 1 644 1 405 124 107 121 111 96 124 107 121 111 96 124 107 121 111 96
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. 20 10 .. 13 10 19 29 26 24 19 19 26 27 24 19 19 26 27 20 19 18 19 25 20 19 18 19 25 20 19 18 19 25
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 198 263 205 137 167 7 383 6 199 6 189 5 706 5 469 88 326 80 866 78 670 74 668 68 029 93 745 86 591 84 955 80 561 73 776 5 447 5 262 4 780 5 152 4 504 5 447 5 262 4 780 5 152 4 504 5 447 5 262 4 780 5 152 4 504
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 198 161 51 47 .. 3 862 3 490 2 406 1 988 .. 43 837 39 200 33 292 28 059 .. 46 642 42 169 36 334 31 061 .. 3 632 3 093 1 558 1 445 .. 3 632 3 093 1 558 1 445 .. 3 632 3 093 1 558 1 445
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. .. 19 29 10 .. 15 15 16 14 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 15 15 16 16 .. 15 15 16 16 .. 15 15 16 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 24 26 25 19 .. 31 28 34 28 .. 36 32 37 33 .. 36 33 38 33 .. 33 29 28 27 .. 33 29 28 27 .. 33 29 28 27
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 39 19 15 20 16 17 19 17 18 19 18 18 18 18 17 18 17 18 18 17 11 13 14 16 13 11 13 14 16 13 11 13 14 16 13
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 2 .. 2 .. .. 42 70 33 23 .. 1 594 1 785 1 992 1 169 .. 1 965 1 785 2 367 1 549 .. 29 22 50 15 .. 29 22 50 15 .. 29 22 50 15
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. .. 138 84 91 129 122 1 090 1 177 1 307 1 224 876 1 092 1 181 1 308 1 224 876 .. 5 .. .. .. .. 5 .. .. .. .. 5 .. .. ..
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 87 96 98 96 .. 90 89 97 96 .. 90 89 97 96 .. 72 96 99 100 .. 72 96 99 100 .. 72 96 99 100
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 50 .. .. 50 50 49 48 .. 47 46 49 46 .. 47 46 49 46 .. 50 46 49 49 .. 50 46 49 49 .. 50 46 49 49
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 74 86 84 71 81 84 86 86 81 581 84 86 86 81 578 78 83 84 91 85 78 83 84 91 85 78 83 84 91 85
Netto endring i antall boliger (antall) antall 3 5 .. .. .. 690 1 130 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 951 665 0 .. .. 951 665 0 .. .. 951 665 0 .. ..

Kontakt