KOSTRA nøkkeltall

Øystre Slidre - 0544 (Oppland)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Øystre Slidre Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 576 1 425 1 792 2 492 2 938 1 215 1 354 1 446 1 605 1 680 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 1 198 1 471 1 443 1 588 1 641 1 198 1 471 1 443 1 588 1 641 1 198 1 471 1 443 1 588 1 641
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 288 1 135 1 499 2 035 1 825 979 1 104 1 179 1 247 1 307 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 930 1 133 1 122 1 240 1 225 930 1 133 1 122 1 240 1 225 930 1 133 1 122 1 240 1 225
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 289 291 294 456 1 114 236 250 266 358 373 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 268 338 321 348 416 268 338 321 348 416 268 338 321 348 416
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 383 1 178 1 192 1 892 1 802 863 962 1 020 1 165 1 224 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 807 886 863 955 962 807 886 863 955 962 807 886 863 955 962
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 98 75 73 -11 59 5 15 20 68 53 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 25 39 39 29 35 25 39 39 29 35 25 39 39 29 35
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 284 1 102 1 119 1 903 1 742 858 946 1 000 1 096 1 171 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 781 847 824 926 926 781 847 824 926 926 781 847 824 926 926
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,38 0,38 0,38 0,88 1,11 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,75 0,76 0,73 0,75 0,78 0,75 0,76 0,73 0,75 0,78 0,75 0,76 0,73 0,75 0,78
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,31 0,31 0,31 0,57 0,80 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,38 0,39 0,36 0,38 0,41 0,38 0,39 0,36 0,38 0,41 0,38 0,39 0,36 0,38 0,41
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,07 0,07 0,07 0,31 0,31 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
Antall bygningsbranner (antall) antall 5 3 0 6 1 126 154 131 183 153 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 177 131 145 157 123 177 131 145 157 123 177 131 145 157 123
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 22 16 10 7 6 919 760 567 511 584 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 777 776 555 689 560 777 776 555 689 560 777 776 555 689 560

Kontakt