KOSTRA nøkkeltall

Øystre Slidre - 0544 (Oppland)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Øystre Slidre Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Oppland Oppland Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 093 5 431 6 904 9 214 10 305 7 292 7 748 8 693 8 918 9 334 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 7 017 7 596 9 202 10 246 10 788 7 017 7 596 9 202 10 246 10 788 7 017 7 596 9 202 10 246 10 788
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,1 3,3 4,4 1,5 3,3 4,4 4,8 5,0 4,4 4,1 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,9 5,4 5,3 5,0 5,3 4,9 5,4 5,3 5,0 5,3 4,9 5,4 5,3 5,0 5,3
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,3 3,8 4,2 2,3 3,3 4,8 5,0 5,2 4,7 4,3 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 5,4 5,5 5,1 5,0 4,7 5,4 5,5 5,1 5,0 4,7 5,4 5,5 5,1 5,0
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,9 2,7 3,3 2,3 2,3 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,1 4,2 4,6 4,7 4,3 4,1 4,2 4,6 4,7 4,3 4,1 4,2 4,6 4,7 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 46 343 52 265 53 341 88 333 80 344 49 483 53 271 53 649 58 511 68 250 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 44 853 48 579 53 848 67 627 88 844 44 853 48 579 53 848 67 627 88 844 44 853 48 579 53 848 67 627 88 844
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 29 625 13 647 36 947 19 875 56 571 31 842 33 890 38 027 33 018 45 106 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 36 333 38 870 37 544 35 356 48 098 36 333 38 870 37 544 35 356 48 098 36 333 38 870 37 544 35 356 48 098
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 385 571 493 200 339 625 473 500 471 273 350 736 367 208 417 632 430 280 414 303 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 376 357 406 182 468 015 580 611 561 454 376 357 406 182 468 015 580 611 561 454 376 357 406 182 468 015 580 611 561 454
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 14,6 13,1 15,8 10,0 12,3 19,5 19,2 19,2 17,6 17,3 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 19,2 18,2 18,5 16,3 16,4 19,2 18,2 18,5 16,3 16,4 19,2 18,2 18,5 16,3 16,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 89 90 96 92 100 76 83 85 87 86 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 78 82 79 86 84 78 82 79 86 84 78 82 79 86 84

Kontakt