KOSTRA nøkkeltall

Øvre Eiker - 0624 (Buskerud)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Øvre Eiker Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 7 6 11 6 164 161 130 144 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 121 96 135 127
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. 17 22 16 18 31 24 19 19 26 24 19 19 26 18 14 16 21
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 328 324 301 284 7 213 6 486 6 201 6 354 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 5 598 5 342 5 253 5 202
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 237 187 94 .. 3 743 3 518 2 391 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 3 294 3 241 2 079
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 49 27 30 .. 22 21 18 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 14 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 69 40 29 .. 41 44 37 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 32 29 29
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. 14 16 4 19 16 17 16 18 18 18 18 18 17 18 18 15 17 16 19
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 3 1 0 .. 53 38 69 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 153 239 104
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 29 48 23 40 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 23 16 22 7
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 100 .. .. 95 98 95 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 93 98 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 43 .. .. 47 48 49 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 47 49 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. 100 98 99 96 92 84 86 86 81 84 86 86 81 92 92 94 95
Netto endring i antall boliger (antall) antall 88 211 .. .. 3 735 2 802 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 1 133 1 638 0 ..

Kontakt