KOSTRA nøkkeltall

Øvre Eiker - 0624 (Buskerud)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Øvre Eiker Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 88 83 89 91 114 99 107 108 127 124 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 79 378 73 352 104 79 378 73 352 104 79 378 73 352 104
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,68 0,67 0,68 0,67 0,67 0,69 0,68 0,68 0,74 0,69 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,55 0,56 0,52 0,55 0,50 0,55 0,56 0,52 0,55 0,50 0,55 0,56 0,52 0,55 0,50
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 95,8 92,6 89,4 87,4 88,0 95,9 95,3 95,3 95,0 96,0 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 96,3 95,6 94,7 93,7 95,1 96,3 95,6 94,7 93,7 95,1 96,3 95,6 94,7 93,7 95,1
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 121 114 115 116 133 146 152 141 151 123 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 124 623 146 488 136 124 623 146 488 136 124 623 146 488 136
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 79 74 74 79 81 85 83 81 81 86 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 76 81 85 82 80 76 81 85 82 80 76 81 85 82 80
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 13 15 15 14 14 12 12 12 12 7 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 11 12 9 10 11 11 12 9 10 11 11 12 9 10 11
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 4 7 5 2 0 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 1 1 1 0 10 1 1 1 0 10 1 1 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 3 4 5 5 4 2 2 4 5 5 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 6 5 7 8 3 6 5 7 8 3 6 5 7 8
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 95 93 94 97 99 95 94 94 95 97 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 88 96 96 96 97 88 96 96 96 97 88 96 96 96 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 13 19 15 6 2 5 7 6 5 5 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 27 3 3 2 1 27 3 3 2 1 27 3 3 2 1

Kontakt