KOSTRA nøkkeltall

Øvre Eiker - 0624 (Buskerud)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Øvre Eiker Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,5 8,6 8,4 7,9 8,6 8,6 8,7 8,9 8,9 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 8,7 9,0 8,9 8,7 8,6 8,7 9,0 8,9 8,7 8,6 8,7 9,0 8,9 8,7 8,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 92 10 105 105 169 257 266 283 303 312 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 317 263 290 310 551 317 263 290 310 551 317 263 290 310 551
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,36 5,69 5,58 5,51 4,71 4,64 4,44 4,62 4,46 4,43 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 5,70 1,43 6,26 5,82 4,89 5,70 1,43 6,26 5,82 4,89 5,70 1,43 6,26 5,82 4,89
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 26 25 35 38 47 68 69 78 71 82 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 80 369 64 70 91 80 369 64 70 91 80 369 64 70 91
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 462 450 450 456 525 474 522 519 578 587 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 448 1 976 392 440 542 448 1 976 392 440 542 448 1 976 392 440 542
Herav utgifter til renhold (kr) kr 160 149 159 158 163 131 154 152 161 169 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 151 566 134 149 175 151 566 134 149 175 151 566 134 149 175
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 88 83 89 91 114 99 107 108 127 124 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 79 378 73 85 104 79 378 73 85 104 79 378 73 85 104
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt