KOSTRA nøkkeltall

Øvre Eiker - 0624 (Buskerud)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Øvre Eiker Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 281 287 295 257 266 6 026 6 300 6 192 6 267 5 810 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 5 891 5 883 5 761 5 730 5 661 5 891 5 883 5 761 5 730 5 661 5 891 5 883 5 761 5 730 5 661
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 15 15 16 13 14 15 16 16 16 15 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 20 20 20 21 21 20 20 20 21 21 20 20 20
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 71 63 65 67 65 57 57 57 56 59 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 56 53 54 54 55 56 53 54 54 55 56 53 54 54 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 3 5 0 1 0 1 290 1 607 1 534 1 421 2 260 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 684 743 949 567 1 907 684 743 949 567 1 907 684 743 949 567 1 907
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 391 396 395 468 494 6 538 6 001 6 443 6 271 7 600 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 9 026 8 983 9 337 8 481 7 627 9 026 8 983 9 337 8 481 7 627 9 026 8 983 9 337 8 481 7 627
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 46 14 15 23 11 31 30 30 31 32 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 34 39 33 34 30 34 39 33 34 30 34 39 33 34 30
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 7 23 12 12 187 135 127 113 182 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 170 155 181 210 196 170 155 181 210 196 170 155 181 210 196
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,7 0,9 0,7 0,7 0,9 1,1 0,9 1,0 1,0 1,6 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 19,8 21,2 18,1 15,3 13,1 15,0 14,7 12,1 10,4 12,6 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 18,6 18,5 15,8 13,9 12,7 18,6 18,5 15,8 13,9 12,7 18,6 18,5 15,8 13,9 12,7

Kontakt