KOSTRA nøkkeltall

Øvre Eiker - 0624 (Buskerud)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Øvre Eiker Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 413 8 629 8 298 7 868 8 437 6 056 6 286 6 871 7 514 7 042 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 7 330 7 739 8 813 8 805 8 658 7 330 7 739 8 813 8 805 8 658 7 330 7 739 8 813 8 805 8 658
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,1 4,9 5,1 5,0 5,1 4,6 5,0 4,9 4,8 4,4 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,7 5,1 5,2 4,5 4,5 4,7 5,1 5,2 4,5 4,5 4,7 5,1 5,2 4,5 4,5
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,9 5,1 5,4 5,7 5,2 4,9 5,1 5,2 5,1 4,7 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 5,3 5,3 4,7 4,7 4,9 5,3 5,3 4,7 4,7 4,9 5,3 5,3 4,7 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,2 4,0 4,2 4,0 3,9 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 4,1 4,0 3,8 4,0 4,0 4,1 4,0 3,8 4,0 4,0 4,1 4,0 3,8
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 33 398 38 121 42 596 46 205 46 777 36 692 39 524 41 690 47 001 48 625 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 43 228 47 226 50 895 54 905 57 778 43 228 47 226 50 895 54 905 57 778 43 228 47 226 50 895 54 905 57 778
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 31 357 36 636 21 478 14 031 31 073 31 025 29 624 31 830 32 704 31 659 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 43 227 46 737 54 264 51 858 49 258 43 227 46 737 54 264 51 858 49 258 43 227 46 737 54 264 51 858 49 258
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 393 723 429 419 423 278 401 775 437 802 389 699 390 348 398 760 423 993 419 619 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 383 222 399 612 420 481 435 367 441 116 383 222 399 612 420 481 435 367 441 116 383 222 399 612 420 481 435 367 441 116
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 21,9 22,4 22,5 24,1 18,9 22,0 21,7 21,5 21,0 20,3 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 23,3 22,7 21,6 18,9 18,5 23,3 22,7 21,6 18,9 18,5 23,3 22,7 21,6 18,9 18,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 96 90 90 98 97 84 88 90 89 90 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 90 93 96 96 96 90 93 96 96 96 90 93 96 96 96

Kontakt