KOSTRA nøkkeltall

Øvre Eiker - 0624 (Buskerud)

Barnehager

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Øvre Eiker Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 84,0 85,1 80,8 81,2 82,8 79,6 81,9 82,8 83,2 83,8 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 79,8 81,0 81,1 81,5 82,1 79,8 81,0 81,1 81,5 82,1 79,8 81,0 81,1 81,5 82,1
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 90,7 92,5 91,0 92,7 91,4 89,9 91,1 91,6 91,9 91,8 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 89,8 90,5 90,7 90,8 91,0 89,8 90,5 90,7 90,8 91,0 89,8 90,5 90,7 90,8 91,0
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 94,7 97,5 97,8 99,8 96,5 96,2 96,8 97,1 97,4 96,5 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 96,0 96,5 96,5 96,4 96,6 96,0 96,5 96,5 96,4 96,6 96,0 96,5 96,5 96,4 96,6
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 43,9 40,4 40,5 39,6 39,4 53,7 53,7 52,7 52,3 52,8 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 44,0 43,3 43,0 42,9 42,7 44,0 43,3 43,0 42,9 42,7 44,0 43,3 43,0 42,9 42,7
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 6,3 6,4 6,1 5,9 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 6,1 6,1 5,9 5,7 .. 6,1 6,1 5,9 5,7 .. 6,1 6,1 5,9 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 38,9 39,5 40,2 43,1 .. 36,3 36,7 37,2 38,9 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 37,4 38,1 38,8 41,6 .. 37,4 38,1 38,8 41,6 .. 37,4 38,1 38,8 41,6
Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent)1 prosent 3,4 2,7 2,9 3,0 3,5 2,9 2,9 3,1 3,0 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,9 3,9 4,1 4,2 4,3 3,9 3,9 4,1 4,2 4,3 3,9 3,9 4,1 4,2 4,3
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 59,4 61,3 63,0 70,5 81,6 59,3 62,0 65,4 69,5 74,3 63,7 66,5 69,1 74,1 78,7 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 64,6 66,7 71,0 76,9 82,5 64,6 66,7 71,0 76,9 82,5 64,6 66,7 71,0 76,9 82,5
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 66,9 73,8 76,0 84,5 85,4 73,4 76,0 79,6 82,4 82,6 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 81,8 84,3 84,1 85,3 88,6 81,8 84,3 84,1 85,3 88,6 81,8 84,3 84,1 85,3 88,6
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 14,9 14,7 15,2 15,6 16,1 16,3 16,2 16,0 15,8 16,2 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 14,6 14,5 14,3 14,1 14,4 14,6 14,5 14,3 14,1 14,4 14,6 14,5 14,3 14,1 14,4
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 125 123 123 203 129 354 144 716 152 754 122 622 130 500 136 827 145 547 155 397 130 611 137 613 143 919 153 538 163 025 131 862 138 807 145 125 154 317 164 320 125 953 134 140 142 570 150 181 162 629 125 953 134 140 142 570 150 181 162 629 125 953 134 140 142 570 150 181 162 629
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 47,9 48,8 50,4 56,4 59,4 49,4 51,4 53,1 56,7 60,6 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,0 50,3 53,3 56,6 61,0 64,5 50,3 53,3 56,6 61,0 64,5 50,3 53,3 56,6 61,0 64,5
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".