4471_0528
4471_0528
kostra
2019-06-16T03:54:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Østre Toten, faktaark Regnskap Østre Toten

KOSTRA nøkkeltall

Østre Toten - 0528 (Oppland)

Regnskap

Publisert 15.03.2019.

Det er gjort enkelte rettinger siden publisering. Se rettelogg for Kommuneregnskap her.
Se rettelogg for fylkeskommuneregnskap her

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Østre Toten Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,0 4,9 3,3 1,0 2,9 3,3 2,7 0,8 2,3 2,8 2,6 1,5 2,9 4,1 3,7 2,1 3,0 4,0 3,8 2,5 2,4 3,7 2,7 1,1
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,0 2,9 1,1 1,2 1,6 2,1 1,7 1,1 1,5 1,7 1,5 1,1 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,4 2,3 1,6 0,9
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 12,5 17,0 24,6 25,0 21,4 24,3 25,9 26,0 15,4 15,6 16,4 17,0 19,0 20,9 21,7 21,5 16,0 17,8 18,2 17,6 21,5 23,0 24,9 23,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 23,4 22,9 27,5 40,7 21,4 26,4 29,1 32,7 45,9 49,1 50,1 56,1 36,6 39,6 39,5 43,5 34,2 37,2 35,9 40,2 21,4 28,3 28,7 38,8
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 86,9 87,4 102,0 121,0 84,3 87,8 93,1 97,5 101,2 102,1 103,2 106,4 101,1 101,3 101,9 105,5 98,9 98,9 98,6 101,7 85,3 88,0 93,1 99,6
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 48 186 51 481 52 678 53 908 49 448 51 953 53 530 55 016 51 809 53 962 55 170 56 820 49 775 52 158 53 619 55 132 50 630 53 174 54 801 56 336 50 366 52 589 54 229 55 802
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,5 3,2 6,7 6,7 6,0 7,3 8,7 9,5 4,4 5,5 6,4 7,6 7,2 8,5 10,1 11,1 7,1 8,3 9,6 10,8 7,4 8,0 10,1 11,0
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 9,6 8,1 13,7 29,3 12,6 13,3 13,7 15,9 13,6 15,3 13,4 13,4 14,5 14,7 14,5 15,1 15,1 14,9 14,6 15,3 14,0 13,5 13,5 17,7
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 10,6 -7,9 7,3 12,4 24,3 18,9 13,5 21,0 20,3 21,5 24,1 21,6 23,9 24,7 24,5 25,7 27,4 30,7 29,3 34,3 23,3 14,0 13,8 22,2

Kontakt