4407_0528
4407_0528
kostra
2019-06-16T17:26:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Østre Toten, faktaark Plan, byggesak og miljø Østre Toten

KOSTRA nøkkeltall

Østre Toten - 0528 (Oppland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Østre Toten Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 5 5 8 4 192 170 178 164 446 476 394 424 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 248 214 242 220
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. 25 17 60 39 42 50 45 39 51 46 45 48 43 46 45 48 43 46 42 54 27 32
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 182 324 250 286 9 980 8 506 9 080 7 634 25 174 22 058 21 228 19 344 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 10 894 10 524 9 560 8 658
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 269 .. 55 0 5 088 0 3 168 0 11 266 0 8 376 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 7 264 0 2 752
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 4 8 10 .. 15 14 38 .. 14 15 17 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 15 15 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 39 56 26 .. 36 34 45 .. 35 29 34 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 33 29 28
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. 7 .. .. .. 23 .. .. .. 22 .. .. .. 20 .. .. .. 20 .. .. .. 14
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 0 0 14 124 82 0 160 160 176 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 58 44 94
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 136 143 166 446 404 392 569 1 090 2 175 2 333 2 598 6 148 2 179 2 341 2 600 6 148 0 10 0 176
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 79 .. .. 95 97 97 .. 97 98 98 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 92 96 99
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 .. .. 49 50 49 .. 50 50 49 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 50 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. 92 .. .. 83 93 73 74 85 86 95 85 84 86 86 81 84 86 86 81 78 83 84 91
Netto endring i antall boliger (antall) antall 37 41 .. .. 2 410 2 068 0 0 4 132 4 420 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 1 902 1 330 0 0

Kontakt