4411_0528
4411_0528
kostra
2019-09-20T08:27:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunal vannforsyning Østre Toten, faktaark Kommunal vannforsyning Østre Toten

KOSTRA nøkkeltall

Østre Toten - 0528 (Oppland)

Kommunal vannforsyning

Publisert 17.06.2019.

Justering av enkelte tall har blitt gjort etter publisering. Se rettelogg her.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Østre Toten Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 76 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97 98 98 97 97 98 98 0 0 0 0
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 4 169 4 378 4 606 5 152 3 121 2 992 3 183 3 521 2 911 2 984 3 002 3 276 3 317 3 362 3 453 3 741 3 314 3 359 3 449 3 737 3 792 3 831 3 974 4 197
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,70 0,68 1,25 1,07 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,66 0,69 0,65 0,69 0,67 0,70 0,66 0,70 0,50 0,46 0,61 0,71
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. 98,0 99,0 98,0 98,0 98,3 99,2 98,3 98,3 99,9 100,0 97,5 96,2
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 51,0 48,8 44,9 46,0 .. .. .. .. .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,5 30,1 30,9 30,3 29,8 36,7 35,0 35,7 37,9

Kontakt