4474_0528
4474_0528
kostra
2019-10-16T20:15:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Østre Toten, faktaark Husholdningsavfall Østre Toten

KOSTRA nøkkeltall

Østre Toten - 0528 (Oppland)

Husholdningsavfall

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Østre Toten Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 396 2 492 2 492 2 516 2 404 2 390 2 607 2 653 2 633 2 684 2 698 2 823 2 666 2 702 2 759 2 854 2 668 2 705 2 762 2 858 2 068 2 136 2 213 2 278
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 48,5 45,8 43,6 54,0 42,4 42,8 41,4 44,6 37,5 37,9 38,6 40,4 37,8 38,0 39,0 41,0 37,9 38,1 39,0 40,8 43,3 42,8 41,4 45,5
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 98 100 99 99 98 100 99 99 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 458,1 460,0 459,7 445,2 439,9 432,8 433,6 426,9 453,8 448,5 440,9 425,5 438,8 433,0 426,0 410,9 491,7 507,7 528,0 546,9

Kontakt