KOSTRA nøkkeltall

Østre Toten - 3442 (Innlandet)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Østre Toten Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall . . . 47,3 48,7 50,2 46,0 41,8 39,1 39,3 38,2 37,3 36,3 36,2 35,3 33,7 32,5 31,5 31,2 30,5 . . . 40,8 41,5
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall . . . 119,9 140,0 130,6 132,8 136,8 138,2 133,7 135,4 137,6 139,9 143,1 144,2 133,6 136,1 138,8 142,9 144,4 . . . 153,3 159,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent . . . 5,8 4,6 3,4 3,4 3,7 3,6 3,6 5,5 5,2 4,9 4,7 4,7 7,1 6,6 6,4 6,3 6,3 . . . 5,1 5,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent . . . 8,7 7,7 7,1 7,1 7,3 7,3 7,6 7,9 7,9 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 . . . 7,2 7,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent . . . 83,1 69,7 70,7 72,2 74,6 71,1 71,4 72,8 73,5 75,0 72,4 72,5 73,4 74,2 75,5 73,2 73,1 . . . 73,5 73,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent . . . 66,7 62,9 66,9 67,7 66,8 66,5 68,7 69,2 69,6 68,7 68,1 68,7 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 . . . 66,3 66,9
Gruppestørrelse 2 (antall) antall . . . 14,4 15,8 17,4 17,2 16,6 16,0 15,8 16,5 16,2 15,8 15,7 15,6 16,8 16,5 16,0 15,8 15,6 . . . 14,9 15,1
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall . . . 42,9 40,6 40,9 41,6 41,7 42,2 42,6 41,3 41,7 41,7 42,9 43,0 41,4 41,7 41,9 43,1 43,2 . . . 42,8 42,9
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 22,6 23,1 25,7 25,7 25,9 24,6 25,2 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,5 . . . 20,8 21,8
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr . . . 136 757,2 135 072,7 102 946,4 107 380,3 110 611,6 116 450,7 124 594,3 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 126 051,8 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 128 272,3 . . . 127 582,3 137 666,9
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt