4398_0528
4398_0528
kostra
2019-09-20T19:06:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Østre Toten, faktaark Eiendomsforvaltning Østre Toten

KOSTRA nøkkeltall

Østre Toten - 0528 (Oppland)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Østre Toten Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,3 7,3 7,1 6,9 7,4 7,6 7,5 7,8 7,8 7,9 7,9 8,2 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,3 8,5 8,4 8,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 86 119 319 301 226 247 255 297 229 207 285 283 242 258 271 278 246 259 279 288 213 265 307 311
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,64 4,64 4,64 4,62 4,72 4,81 4,80 4,82 5,77 5,74 5,84 5,76 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 5,30 5,35 5,50 5,67
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 48 51 54 80 94 96 103 105 60 71 77 79 86 94 100 99 93 101 109 109 51 51 57 58
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 531 533 520 524 483 502 522 551 470 478 482 528 482 515 517 562 481 525 540 581 426 434 429 435
Herav utgifter til renhold (kr) kr 171 163 145 159 162 163 165 178 138 146 149 157 144 152 157 161 143 150 156 159 192 194 186 186
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 116 113 129 119 105 108 114 122 105 111 114 131 102 109 111 126 101 109 113 127 119 128 126 130
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt