KOSTRA nøkkeltall

Østre Toten - 0528 (Oppland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Østre Toten Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 674 726 716 792 824 938 1 026 1 096 1 149 1 162 1 156 1 244 1 280 1 404 1 483 1 156 1 244 1 280 1 404 1 483 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 198 1 471 1 443 1 588 1 641
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 440 485 454 532 536 751 856 920 925 964 910 952 968 1 080 1 129 910 952 968 1 080 1 129 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 930 1 133 1 122 1 240 1 225
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 233 242 263 260 287 186 171 176 225 198 246 292 311 324 353 246 292 311 324 353 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 268 338 321 348 416
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 442 490 481 511 530 676 718 775 824 859 852 919 934 1 020 1 061 852 919 934 1 020 1 061 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 807 886 863 955 962
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 36 45 66 49 65 28 -13 -9 23 9 59 80 90 83 113 59 80 90 83 113 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 25 39 39 29 35
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 406 445 414 462 465 648 731 784 801 850 794 838 844 937 947 794 838 844 937 947 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 781 847 824 926 926
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,75 0,76 0,73 0,75 0,78
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,28 0,31 0,31 0,31 0,31 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,38 0,39 0,36 0,38 0,41
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
Antall bygningsbranner (antall) antall 18 14 9 13 14 122 113 112 105 121 231 273 291 321 336 231 273 291 321 336 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 177 131 145 157 123
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 59 61 67 67 45 573 430 360 366 385 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 777 776 555 689 560

Kontakt