KOSTRA nøkkeltall

Østre Toten - 3442 (Innlandet)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Østre Toten Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Innlandet
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . .. 859 922 987 1 004 1 245 1 119 1 153 1 242 1 292 1 293 1 069 1 106 1 180 1 228 1 251 . . . . 1 424
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . .. 667 723 772 790 1 009 897 929 993 1 036 1 039 861 897 950 990 1 016 . . . . 1 087
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr . . . . .. 192 199 215 214 236 222 224 248 255 254 207 209 230 238 235 . . . . 337
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . .. 563 616 674 702 849 807 822 889 919 897 778 794 849 880 877 . . . . 915
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . .. 29 34 43 34 50 60 57 71 65 67 59 56 69 65 66 . . . . 44
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr . . . . .. 534 582 631 668 799 747 765 818 853 830 718 738 780 815 811 . . . . 870
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,36 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,72 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71 0,68 . . . . 0,73
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,31 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,22 . . . . 0,38
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk . . . . 0,05 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,47 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 . . . . 0,35
Antall bygningsbranner (antall) antall . . . . 9 202 228 219 182 317 2 567 2 711 2 939 2 798 2 590 3 009 3 079 3 318 3 160 2 955 . . . . 253
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall . . . . 36 622 490 577 452 804 11 091 9 745 9 041 8 137 5 968 11 641 11 145 9 312 8 183 6 117 . . . . 673

Kontakt