4396_0528
4396_0528
kostra
2019-06-16T13:43:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Østre Toten, faktaark Bolig Østre Toten

KOSTRA nøkkeltall

Østre Toten - 0528 (Oppland)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Østre Toten Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Oppland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 318 318 330 308 4 157 4 220 4 190 4 184 9 864 10 032 10 449 10 473 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 4 538 4 683 4 890 4 752
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 21 21 22 21 21 22 22 22 23 23 24 24 21 21 21 21 21 21 21 21 24 25 26 25
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 71 71 70 75 62 64 66 68 60 61 60 63 52 52 52 53 48 48 48 48 57 60 60 61
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 337 60 242 49 1 627 1 625 1 816 1 969 1 353 1 605 1 197 1 659 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 821 1 648 1 457 1 891
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 0 0 0 0 9 197 10 447 10 013 10 553 8 483 13 027 13 467 13 729 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 10 461 8 357 11 462 12 290
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 4 13 35 52 21 17 16 21 28 21 19 17 30 30 29 30 33 34 33 33 28 28 28 30
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 2 0 5 4 53 39 37 25 119 134 157 139 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 74 79 98 136
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,5 1,1 0,8 1,0 1,4 1,2 1,4 1,4 1,8 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,6 1,4 1,6 1,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 18,2 16,1 13,0 10,6 18,4 17,6 14,5 12,9 18,9 18,2 15,1 13,2 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 20,1 19,3 15,6 13,2

Kontakt