4404_0100
4404_0100
kostra
2019-04-25T08:45:00.000Z
no
tjenesteområde Klima og energi Østfold fylkeskommune, faktaark Klima og energi Østfold fylkeskommune

KOSTRA nøkkeltall

Østfold fylkeskommune

Klima og energi

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Østfold fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Øst-Norge
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,55 0,58 0,63 0,71 0,50 0,51 0,52 0,57 0,31 0,33 0,33 0,36 0,58 0,58 0,60 0,66
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 0 0 0 4 3 7 4 4 4 7 4 4 5 5 4
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 91 90 80 81 74 72 71 71 74 71 70 71 69 66 63 64
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 7 10 16 16 18 21 19 22 19 21 20 22 26 28 30 31
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 97 97 91 92 91 91 91 91 92 91 91 91 92 92 89 90
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 3 3 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 1 4 4 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 90,8 86,8 89,6 89,5 93,3 93,2 92,0 91,0 92,2 92,3 91,0 90,3 90,4 89,5 89,1 89,5
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 2 2 11 10 7 8 7 5 7 7 6 5 2 2 5 3
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 66 88 105 127 84 93 98 128 85 96 102 130 85 97 106 120
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 123 139 139 163 129 134 131 122 129 133 134 112 123 130 134 133

Kontakt