KOSTRA nøkkeltall

Østfold fylkeskommune

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Østfold fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Øst-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,7 8,0 7,8 8,0 . 8,1 8,2 8,1 8,4 8,1 5,4 5,4 5,3 5,5 5,3 9,3 9,2 9,4 9,8 9,3
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 44 47 51 61 . 42 46 44 45 42 37 40 38 39 36 48 51 54 55 37
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 1,13 0,93 0,93 0,90 . 0,99 0,96 0,98 0,98 0,83 0,93 0,91 0,93 0,93 0,79 0,96 0,88 0,92 0,91 0,70
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 34 38 42 65 . 98 106 102 105 124 100 107 103 105 124 94 106 116 113 160
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 337 430 449 482 . 484 513 518 553 672 492 516 523 554 619 486 532 520 568 763
Herav utgifter til renhold (kr) kr 101 125 125 133 . 123 134 151 164 193 124 135 151 163 190 138 152 157 165 210
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 66 88 105 127 . 84 93 98 112 130 85 96 102 115 130 85 97 106 120 153
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt