KOSTRA nøkkeltall

Østfold fylkeskommune

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Østfold fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Øst-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Innbyggere (antall) antall 289 867 292 893 295 421 297 520 300 112 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 637 297 4 664 301 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 318 368 5 357 792 1 268 709 1 282 930 1 296 283 1 308 526 1 320 586
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 9,7 9,5 9,3 8,8 8,9 10,8 10,6 10,2 9,9 9,7 11,3 11,2 10,7 10,4 10,2 9,9 9,7 9,4 9,2 9,2
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 9,1 8,8 8,4 8,7 8,6 8,1 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 7,7 7,7 7,6 8,3 8,2 8,1 8,2 8,0
Netto innflytting (antall)1 antall 2 508 2 803 2 276 2 054 2 506 24 875 23 675 20 245 15 889 18 435 29 802 26 076 21 349 18 103 25 327 10 606 12 231 11 642 10 842 10 505
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 13,5 13,3 13,3 13,2 13,2 10,9 10,8 10,7 10,7 10,6 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 12,0 11,9 11,8 11,7 11,6
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 64,3 63,6 62,6 61,8 61,3 63,9 63,4 62,7 62,2 61,6 64,4 63,9 63,2 62,7 62,1 63,5 62,9 62,3 61,6 61,2
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 2,1 1,9 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,7 1,5 1,4 1,4 1,5
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 15,9 16,6 17,2 17,8 18,4 13,9 14,5 30,0 15,5 16,0 16,3 16,8 34,6 17,8 18,3 15,4 16,2 33,8 17,6 18,4
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,70 1,70 1,61 1,52 1,54 1,80 1,70 .. .. .. 1,70 1,70 .. .. .. 1,70 1,70 .. .. ..
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt