KOSTRA nøkkeltall

Osterøy - 1253 (Hordaland)

Regnskap

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Osterøy Kostragruppe 10 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland Hordaland Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,1 0,9 0,0 3,1 -0,6 2,9 3,3 2,7 1,0 -0,1 2,9 3,3 2,7 1,0 -0,1 2,3 2,8 2,6 1,5 -0,1 2,9 4,1 3,7 2,2 1,4 3,0 4,0 3,8 2,6 1,9 3,0 4,3 4,5 3,3 1,9 3,0 4,3 4,5 3,3 1,9 3,0 4,3 4,5 3,3 1,9
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,4 0,6 0,4 2,8 -0,7 1,6 2,1 1,7 1,2 0,8 1,6 2,1 1,7 1,2 0,8 1,5 1,7 1,5 1,1 0,7 1,5 2,1 1,8 1,2 1,1 1,4 2,0 1,9 1,3 1,2 1,0 1,6 1,1 1,2 1,4 1,0 1,6 1,1 1,2 1,4 1,0 1,6 1,1 1,2 1,4
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 15,0 14,9 18,1 24,8 11,4 21,4 24,3 25,9 26,3 21,5 21,4 24,3 25,9 26,3 21,5 15,4 15,6 16,7 17,0 17,1 19,0 20,9 21,8 21,7 20,6 16,0 17,8 18,3 17,9 17,0 11,9 14,6 15,0 17,8 16,6 11,9 14,6 15,0 17,8 16,6 11,9 14,6 15,0 17,8 16,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 27,4 36,8 37,5 39,4 49,4 21,8 26,8 29,5 31,8 54,6 21,8 26,8 29,5 31,8 54,6 46,3 49,5 50,2 51,8 53,0 37,2 40,1 40,1 42,2 47,3 34,8 37,7 36,5 39,1 43,1 34,6 36,0 35,6 38,0 40,6 34,6 36,0 35,6 38,0 40,6 34,6 36,0 35,6 38,0 40,6
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 76,4 80,4 83,5 93,5 93,2 84,3 87,8 93,1 98,1 112,6 84,3 87,8 93,1 98,1 112,6 101,2 102,1 103,1 106,1 106,7 101,1 101,3 101,9 105,6 110,5 98,9 98,9 98,6 101,8 106,2 93,1 93,2 94,2 98,1 100,1 93,1 93,2 94,2 98,1 100,1 93,1 93,2 94,2 98,1 100,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 48 592 51 090 52 095 53 637 55 431 49 448 51 953 53 530 55 089 55 927 49 448 51 953 53 530 55 089 55 927 51 809 53 962 55 170 56 830 59 704 49 775 52 158 53 619 55 124 57 297 50 630 53 174 54 801 56 328 58 484 49 056 51 412 52 457 54 021 56 160 49 056 51 412 52 457 54 021 56 160 49 056 51 412 52 457 54 021 56 160
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,1 2,3 2,8 5,4 4,8 7,5 9,5 10,4 10,6 9,0 7,5 9,5 10,4 10,6 9,0 5,1 7,2 8,1 8,7 8,7 7,9 10,7 11,7 12,3 11,7 7,8 10,4 11,4 12,2 11,5 5,8 8,5 10,1 11,3 11,3 5,8 8,5 10,1 11,3 11,3 5,8 8,5 10,1 11,3 11,3
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 18,9 12,3 6,4 12,9 12,4 12,6 13,3 13,7 16,1 17,2 12,6 13,3 13,7 16,1 17,2 13,6 15,3 13,4 13,3 14,7 14,5 14,7 14,5 15,2 16,2 15,1 14,9 14,6 15,3 16,6 12,3 13,1 14,4 13,4 14,2 12,3 13,1 14,4 13,4 14,2 12,3 13,1 14,4 13,4 14,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 11,9 18,9 19,1 4,0 12,7 29,4 24,1 21,6 29,0 37,6 29,4 24,1 21,6 29,0 37,6 25,9 26,9 31,1 29,5 28,8 31,3 32,6 34,9 36,0 33,0 35,2 39,1 40,1 44,9 40,9 32,2 31,6 30,6 41,2 36,7 32,2 31,6 30,6 41,2 36,7 32,2 31,6 30,6 41,2 36,7

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt