KOSTRA nøkkeltall

Osterøy - 4630 (Vestland)

Regnskap

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Osterøy Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Vestland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . . -1,2 3,7 4,1 1,6 0,2 0,8 4,1 3,7 2,2 1,5 2,4 4,0 3,8 2,6 1,9 2,6 . . . . 1,7
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . . -1,7 2,7 2,6 1,6 0,6 -0,3 2,1 1,8 1,2 1,1 -0,1 2,0 1,9 1,3 1,2 -0,1 . . . . 0,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . . 11,5 23,3 25,0 24,1 23,0 18,6 20,9 21,8 21,7 20,6 22,7 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 . . . . 19,4
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . . 46,7 31,5 31,8 39,7 42,6 57,2 40,1 40,1 42,2 48,3 47,9 37,7 36,5 39,1 44,4 43,4 . . . . 49,5
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . . 102,8 85,3 87,4 91,2 94,0 114,4 101,3 101,9 105,6 111,0 117,2 98,9 98,6 101,8 106,7 111,0 . . . . 106,7
Frie inntekter per innbygger (kr) kr . . . . 58 691 54 957 55 446 56 733 61 876 60 403 52 158 53 619 55 124 57 318 59 160 53 174 54 801 56 328 58 503 60 660 . . . . 58 946
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . . 2,8 10,2 10,9 11,0 9,9 9,0 10,7 11,7 12,3 12,4 11,7 10,4 11,4 12,2 12,1 11,3 . . . . 10,2
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent . . . . 6,7 10,8 14,5 17,3 14,0 12,9 14,7 14,5 15,2 16,3 15,9 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 . . . . 13,0
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent . . . . -7,6 39,3 35,7 31,4 33,1 28,0 32,6 34,9 36,0 33,8 35,5 39,1 40,1 44,9 41,5 38,9 . . . . 36,3

Programmeringsfeil i variabelen Egenfinansiering av investeringene er rettet. Balansetallene for kommunene 0301 Oslo, 3005 Drammen og 4601 Bergen samt 5000 Trøndelag fylkeskommune er rettet. Regnskapstall for kommunene 5026 Holtålen og 5059 Orkland er kommet med. Rettingene gjelder for 2020. Rettedato 26.03.2021

Standardtegn i tabeller

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt