KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 13 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,6 4,3 5,2 4,5 3,7 4,3 4,0 1,9 1,6 3,7 3,6 4,3 5,2 4,5 5,7 4,1 3,7 2,2 1,5 2,5 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 3,6 4,3 5,2 4,5 3,7
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,1 2,4 1,9 1,6 0,0 2,2 1,9 1,0 1,0 0,0 1,1 2,4 1,9 1,6 -0,1 2,1 1,8 1,2 1,1 0,0 2,0 1,9 1,3 1,2 0,0 1,1 2,4 1,9 1,6 0,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -3,1 -4,4 -7,1 -5,3 -4,2 20,9 21,9 21,1 20,2 -4,2 -3,1 -4,4 -7,1 -5,3 42,1 20,9 21,8 21,7 20,6 22,5 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 -3,1 -4,4 -7,1 -5,3 -4,2
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 22,0 13,0 18,9 19,6 19,9 40,2 40,6 43,1 49,8 19,9 22,0 13,0 18,9 19,6 23,1 40,1 40,1 42,2 48,3 51,2 37,7 36,5 39,1 44,4 46,8 22,0 13,0 18,9 19,6 19,9
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 82,7 77,0 77,5 79,7 83,0 105,5 105,3 109,3 115,3 83,0 82,7 77,0 77,5 79,7 96,5 101,3 101,9 105,6 111,0 117,3 98,9 98,6 101,8 106,7 112,4 82,7 77,0 77,5 79,7 83,0
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 60 170 62 909 64 549 66 487 70 761 50 180 51 683 53 187 55 209 70 761 60 170 62 909 64 549 66 487 89 054 52 158 53 619 55 124 57 318 59 398 53 174 54 801 56 328 58 503 60 867 60 170 62 909 64 549 66 487 70 761
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 8,1 9,4 11,0 10,5 10,0 11,8 13,0 13,2 12,8 10,0 8,1 9,4 11,0 10,5 18,7 10,7 11,7 12,3 12,4 11,8 10,4 11,4 12,2 12,1 11,6 8,1 9,4 11,0 10,5 10,0
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 15,7 14,9 16,1 19,3 17,8 14,6 14,6 16,0 16,9 17,8 15,7 14,9 16,1 19,3 18,7 14,7 14,5 15,2 16,3 15,7 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 15,7 14,9 16,1 19,3 17,8
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 79,9 72,8 98,8 82,2 57,4 31,2 32,4 34,6 32,4 57,4 79,9 72,8 98,8 82,2 39,9 32,6 34,9 36,0 33,8 34,9 39,1 40,1 44,9 41,5 38,5 79,9 72,8 98,8 82,2 57,4

Kontakt