KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Plan- og byggesaksbehandling

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan- og byggesaksbehandling

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 13 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall) antall 47 22 27 21 20 411 352 295 21 20 47 22 27 28 16 1 226 1 145 948 942 815 1 273 1 167 975 963 835 47 22 27 21 20
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall) antall 6 4 13 6 10 98 122 112 6 10 6 4 13 9 14 287 399 364 385 370 293 403 377 391 380 6 4 13 6 10
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak (dager) dager 517 541 471 621 .. 131 125 152 621 .. 517 541 471 115 96 119 119 126 131 138 120 121 128 134 138 517 541 471 621 ..
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall) antall 14 28 13 33 19 243 300 230 33 19 14 28 13 9 8 615 682 629 838 580 629 710 642 871 599 14 28 13 33 19
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall) antall 2 969 3 042 3 002 2 967 3 198 12 787 12 498 12 171 2 967 3 198 2 969 3 042 3 002 464 629 39 200 33 292 29 786 31 027 33 235 42 169 36 334 32 788 33 994 36 433 2 969 3 042 3 002 2 967 3 198
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 2 969 2 851 2 745 3 051 3 054 12 787 13 518 12 878 3 051 3 054 2 969 2 851 2 745 1 036 1 131 38 990 38 687 38 004 39 834 42 162 41 959 41 538 40 749 42 885 45 216 2 969 2 851 2 745 3 051 3 054
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager) dager 56 43 45 58 55 43 42 42 58 55 56 43 45 42 39 32 37 37 39 42 33 38 37 39 42 56 43 45 58 55
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager) dager 13 13 13 19 19 18 22 19 19 19 13 13 13 15 17 16 20 18 17 19 16 20 18 17 19 13 13 13 19 19
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 15,8 22,4 18,1 13,9 10,6 21,4 22,7 21,9 13,9 10,6 15,8 22,4 18,1 12,1 15,9 19,4 20,6 21,1 20,8 20,4 19,1 20,8 20,8 20,3 19,7 15,8 22,4 18,1 13,9 10,6
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall) antall 362 491 596 560 701 1 467 1 267 1 284 560 701 362 491 596 23 33 3 345 3 099 3 128 3 115 3 642 3 707 3 590 3 724 3 675 4 343 362 491 596 560 701
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall) antall 534 551 499 915 832 3 135 2 602 2 631 915 832 534 551 499 41 70 7 359 6 303 5 390 4 556 4 245 7 893 6 854 5 889 5 471 5 077 534 551 499 915 832

Kontakt