KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo Oslo
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 54 59 49 37 48 54 59 49 37 48 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 54 59 49 37 48 54 59 49 37 48
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 33 29 10 37 28 33 29 10 37 28 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 33 29 10 37 28 33 29 10 37 28
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 5 419 5 725 6 285 5 893 5 747 5 419 5 725 6 285 5 893 5 747 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 5 419 5 725 6 285 5 893 5 747 5 419 5 725 6 285 5 893 5 747
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 2 805 2 969 3 042 3 002 .. 2 805 2 969 3 042 3 002 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 2 805 2 969 3 042 3 002 .. 2 805 2 969 3 042 3 002
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 14 13 13 13 .. 14 13 13 13 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 14 13 13 13 .. 14 13 13 13
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 64 56 43 45 .. 64 56 43 45 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 64 56 43 45 .. 64 56 43 45
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 16 .. 15 21 15 16 .. 15 21 15 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 16 .. 15 21 15 16 .. 15 21 15
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 371 .. 375 380 .. 371 .. 375 380 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 371 .. 375 380 .. 371 .. 375 380
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 2 4 1 .. .. 2 4 1 .. .. 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 2 4 1 .. .. 2 4 1 .. ..
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 60 100 .. .. .. 60 100 .. .. .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 60 100 .. .. .. 60 100 .. ..
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 43 44 .. .. .. 43 44 .. .. .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 43 44 .. .. .. 43 44 .. ..
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 81 92 94 80 88 81 92 94 80 88 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 81 92 94 80 88 81 92 94 80 88
Netto endring i antall boliger (antall) antall 2 650 285 .. .. .. 2 650 285 .. .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 2 650 285 .. .. .. 2 650 285 .. .. ..

Kontakt