4411_0301
4411_0301
kostra
2019-06-26T05:11:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunal vannforsyning Oslo, faktaark Kommunal vannforsyning Oslo

KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Kommunal vannforsyning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 99 100 100 100 0 0 0 0 97 97 98 98 97 97 98 98 0 0 0 0
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 1 678 1 678 1 726 1 929 1 678 1 678 1 726 1 929 3 317 3 362 3 453 3 741 3 314 3 359 3 449 3 737 1 678 1 678 1 726 1 929
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 1,05 1,00 1,03 1,03 .. .. .. .. 0,66 0,69 0,65 0,63 0,67 0,70 0,66 0,64 1,05 1,00 1,03 1,03
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. 98,0 99,0 98,0 98,0 98,3 99,2 98,3 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 32,0 34,0 36,0 32,0 .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,5 30,1 30,9 30,3 29,8 32,0 34,0 36,0 32,0

Kontakt