KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 13 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 109 141 138 119 42 99 103 119 134 42 109 141 138 119 107 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 109 141 138 119 42
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,45 0,51 0,52 0,42 0,14 0,63 0,62 0,68 0,66 0,14 0,45 0,51 0,52 0,42 0,73 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 0,45 0,51 0,52 0,42 0,14
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 92,2 92,7 91,8 89,5 89,5 94,6 94,4 94,0 96,4 89,5 92,2 92,7 91,8 89,5 97,9 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 92,2 92,7 91,8 89,5 89,5
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 185 186 165 144 126 148 143 143 152 126 185 186 165 144 188 166 155 154 154 139 168 158 155 153 138 185 186 165 144 126
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 75 75 74 73 74 81 81 80 81 74 75 75 74 73 94 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 75 75 74 73 74
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 22 23 22 25 24 15 14 16 16 24 22 23 22 25 2 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 22 23 22 25 24
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 95 94 94 93 94 94 94 94 96 94 95 94 94 93 96 95 95 95 96 97 95 95 94 96 96 95 94 94 93 94
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 1 0 0 7 6 5 4 0 0 0 1 0 8 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 0 0 1 0 0

Kontakt