KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 13 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 141 138 119 42 137 103 119 134 42 137 141 138 119 107 138 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 141 138 119 42 137
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,51 0,52 0,42 0,14 0,41 0,62 0,68 0,66 0,14 0,41 0,51 0,52 0,42 0,73 0,88 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 0,51 0,52 0,42 0,14 0,41
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 92,7 91,8 89,5 89,5 91,6 94,4 94,0 96,4 89,5 91,6 92,7 91,8 89,5 97,9 97,5 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 92,7 91,8 89,5 89,5 91,6
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 186 165 144 126 141 143 143 152 126 141 186 165 144 191 196 155 154 154 139 146 158 155 153 138 146 186 165 144 126 141
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 75 74 73 74 71 81 80 81 74 71 75 74 73 94 95 84 83 83 84 82 83 82 82 83 82 75 74 73 74 71
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 23 22 25 24 26 14 16 16 24 26 23 22 25 2 2 12 12 13 12 13 13 13 14 13 14 23 22 25 24 26
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 2 1 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 1 2
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 94 94 93 94 93 94 94 96 94 93 94 94 93 96 96 95 95 96 97 96 95 94 96 96 96 94 94 93 94 93
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 1 0 0 0 6 5 4 0 0 0 1 0 8 7 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 0 1 0 0 0

Kontakt