4474_0301
4474_0301
kostra
2019-07-21T13:45:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Oslo, faktaark Husholdningsavfall Oslo

KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Husholdningsavfall

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 3 691 3 691 4 075 4 433 3 691 3 691 4 075 4 433 2 666 2 702 2 759 2 854 2 668 2 705 2 762 2 858 3 691 3 691 4 075 4 433
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 38,8 39,0 39,4 38,2 38,8 39,0 39,4 38,2 37,8 38,0 39,0 41,0 37,9 38,1 39,0 40,8 38,8 39,0 39,4 38,2
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 0 0 0 0 98 100 99 99 98 100 99 99 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 335,7 326,6 323,9 310,9 453,8 448,5 440,9 425,5 438,8 433,0 426,0 410,9 335,7 326,6 323,9 310,9

Kontakt