KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 13 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 19 685 20 300 21 724 22 986 24 057 22 112 23 178 24 949 26 481 24 057 19 685 20 300 21 724 22 986 51 956 24 341 25 456 27 245 28 774 29 271 23 751 24 800 26 539 28 026 28 597 19 685 20 300 21 724 22 986 24 057
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 200,5 205,2 206,9 209,9 214,0 268,8 277,3 284,5 293,7 214,0 200,5 205,2 206,9 209,9 528,2 292,1 299,9 306,0 313,3 315,4 280,5 287,9 293,3 299,9 302,3 200,5 205,2 206,9 209,9 214,0
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 23,5 23,1 23,6 24,3 23,2 31,1 30,8 31,6 31,9 23,2 23,5 23,1 23,6 24,3 35,8 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 23,5 23,1 23,6 24,3 23,2
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 72,1 72,9 73,4 74,6 74,3 77,1 77,5 77,3 77,4 74,3 72,1 72,9 73,4 74,6 75,1 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 72,1 72,9 73,4 74,6 74,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,54 0,56 0,56 0,57 0,60 0,54 0,57 0,57 0,59 0,60 0,54 0,56 0,56 0,57 0,59 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,56 0,56 0,57 0,60
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 28,8 28,2 27,9 27,4 26,1 31,2 29,2 29,5 28,1 26,1 28,8 28,2 27,9 27,4 36,0 32,9 32,4 31,6 30,3 29,2 32,5 32,0 31,2 30,0 28,9 28,8 28,2 27,9 27,4 26,1
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 44,4 45,3 45,3 46,5 46,3 48,1 48,7 33,2 50,1 46,3 44,4 45,3 27,5 46,5 36,5 46,5 47,0 47,5 47,9 48,4 46,3 46,8 47,4 47,8 48,3 44,4 45,3 45,3 46,5 46,3
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 16,3 15,9 15,1 14,4 13,2 11,6 11,7 11,3 11,1 13,2 16,3 15,9 15,1 14,4 14,4 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 16,3 15,9 15,1 14,4 13,2
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 56,0 65,3 70,9 74,4 78,8 87,7 89,4 89,3 90,3 78,8 56,0 65,3 70,9 74,4 92,4 87,7 89,2 89,7 91,0 91,8 84,2 86,6 87,8 89,3 90,4 56,0 65,3 70,9 74,4 78,8
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 942 2 961 3 144 3 429 3 639 3 328 3 483 3 788 3 889 3 639 2 942 2 961 3 144 3 429 4 450 3 295 3 439 3 710 3 842 4 033 3 251 3 381 3 642 3 794 3 987 2 942 2 961 3 144 3 429 3 639
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 52,6 50,3 50,6 46,5 42,0 4,6 4,5 3,6 3,5 42,0 52,6 50,3 50,6 46,5 0,0 6,0 5,9 5,4 5,5 5,4 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 52,6 50,3 50,6 46,5 42,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,50 0,51 0,49 0,49 0,46 0,68 0,59 0,64 0,63 0,46 0,50 0,51 0,49 0,49 0,49 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,50 0,51 0,49 0,49 0,46
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,82 0,84 0,77 0,83 0,87 0,00 0,00 0,56 0,60 0,87 0,00 0,00 0,77 0,83 0,36 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,82 0,84 0,77 0,83 0,87
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,8 3,7 3,9 3,9 4,7 4,3 4,3 4,5 4,6 4,7 3,8 3,7 3,9 3,9 7,2 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 3,8 3,7 3,9 3,9 4,7
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,9 10,2 10,4 10,4 9,7 10,3 10,5 10,7 10,9 9,7 9,9 10,2 10,4 10,4 21,2 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 9,9 10,2 10,4 10,4 9,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,7 8,8 8,7 8,7 8,8 9,0 9,2 9,2 9,2 8,8 8,7 8,8 8,7 8,7 13,7 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6 8,7 8,8 8,7 8,7 8,8
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 36,5 39,8 44,9 47,7 51,4 33,3 35,6 37,9 40,2 51,4 36,5 39,8 44,9 47,7 55,2 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 36,5 39,8 44,9 47,7 51,4
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 67,9 78,6 77,8 73,9 58,0 90,9 89,5 91,4 93,0 58,0 67,9 78,6 77,8 73,9 87,9 91,8 90,6 90,6 93,4 72,4 87,7 88,6 88,4 90,0 69,9 67,9 78,6 77,8 73,9 58,0

Kontakt