KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 13 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 20 300 21 724 22 986 24 057 28 566 23 178 24 949 26 481 24 057 28 566 20 300 21 724 22 986 51 973 57 544 25 456 27 245 28 774 29 272 33 077 24 800 26 539 28 026 28 598 32 495 20 300 21 724 22 986 24 057 28 566
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 205,1 206,8 209,8 214,0 226,6 277,2 284,3 293,6 214,0 226,6 205,1 206,8 209,8 528,0 526,3 299,8 305,9 313,2 315,3 319,0 287,8 293,2 299,9 302,2 307,0 205,1 206,8 209,8 214,0 226,6
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 23,1 23,6 24,3 23,2 24,1 30,8 31,6 31,9 23,2 24,1 23,1 23,6 24,3 35,8 36,9 31,1 31,9 32,4 32,1 33,9 30,0 30,8 31,3 30,8 32,4 23,1 23,6 24,3 23,2 24,1
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 73,0 73,4 74,7 74,3 73,3 77,5 77,3 77,5 74,3 73,3 73,0 73,4 74,7 75,1 75,9 77,6 77,5 77,7 78,1 78,3 77,2 77,1 77,5 77,7 77,8 73,0 73,4 74,7 74,3 73,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,55 0,56 0,57 0,60 0,63 0,57 0,57 0,59 0,60 0,63 0,55 0,56 0,57 0,59 0,61 0,55 0,56 0,58 0,58 0,58 0,55 0,56 0,58 0,58 0,58 0,55 0,56 0,57 0,60 0,63
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 28,2 27,9 27,4 26,1 25,7 29,2 29,5 28,1 26,1 25,7 28,2 27,9 27,4 36,0 35,2 32,4 31,6 30,3 29,2 28,8 32,0 31,2 30,0 28,9 28,6 28,2 27,9 27,4 26,1 25,7
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 45,3 45,3 46,5 46,3 46,9 48,7 33,2 50,1 46,3 46,9 45,3 27,5 46,5 36,5 34,9 47,0 47,5 47,9 48,4 48,8 46,8 47,4 47,8 48,3 48,7 45,3 45,3 46,5 46,3 46,9
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 15,9 15,1 14,4 13,2 12,7 11,7 11,3 11,1 13,2 12,7 15,9 15,1 14,4 14,4 12,8 12,6 12,1 11,9 11,2 10,9 12,9 12,4 12,1 11,4 11,0 15,9 15,1 14,4 13,2 12,7
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 65,3 70,9 74,4 78,8 83,4 89,4 89,3 90,3 78,8 83,4 65,3 70,9 74,4 92,4 94,1 89,2 89,7 91,0 91,8 92,5 86,6 87,8 89,3 90,4 91,6 65,3 70,9 74,4 78,8 83,4
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 961 3 144 3 429 3 639 3 689 3 483 3 788 3 889 3 639 3 689 2 961 3 144 3 429 4 451 5 172 3 439 3 710 3 842 4 032 4 437 3 381 3 642 3 794 3 986 4 346 2 961 3 144 3 429 3 639 3 689
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 50,3 50,6 46,5 42,0 41,4 4,5 3,6 3,5 42,0 41,4 50,3 50,6 46,5 0,0 0,0 5,9 5,4 5,5 5,4 5,0 10,7 10,2 9,6 9,0 8,6 50,3 50,6 46,5 42,0 41,4
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,51 0,49 0,49 0,46 0,50 0,59 0,64 0,63 0,46 0,50 0,51 0,49 0,49 0,49 0,48 0,55 0,57 0,56 0,57 0,63 0,55 0,56 0,55 0,56 0,61 0,51 0,49 0,49 0,46 0,50
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,84 0,77 0,83 0,87 0,82 0,00 0,56 0,60 0,87 0,82 0,00 0,77 0,83 0,36 0,48 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,68 0,84 0,77 0,83 0,87 0,82
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,7 3,9 3,9 4,7 7,0 4,3 4,5 4,6 4,7 7,0 3,7 3,9 3,9 7,2 7,8 4,6 4,8 5,0 5,5 6,6 4,5 4,7 4,8 5,4 6,7 3,7 3,9 3,9 4,7 7,0
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,2 10,4 10,4 9,7 10,1 10,5 10,7 10,9 9,7 10,1 10,2 10,4 10,4 21,2 21,0 11,1 11,3 11,5 11,8 12,1 11,0 11,2 11,4 11,5 11,8 10,2 10,4 10,4 9,7 10,1
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,8 8,7 8,7 8,8 8,8 9,2 9,2 9,2 8,8 8,8 8,8 8,7 8,7 13,7 14,0 9,5 9,6 9,7 9,7 9,7 9,4 9,5 9,5 9,6 9,6 8,8 8,7 8,7 8,8 8,8
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)1 årsverk 39,8 44,9 47,7 51,4 57,1 35,6 37,9 40,2 51,4 57,1 39,8 44,9 47,7 55,2 60,2 38,9 42,1 44,1 45,7 50,5 39,0 42,4 44,5 46,3 51,3 39,8 44,9 47,7 51,4 57,1
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier (prosent) prosent 78,6 77,8 73,9 58,0 66,8 89,5 91,4 93,0 58,0 66,8 78,6 77,8 73,9 87,9 99,4 90,6 90,6 93,4 72,4 80,5 88,6 88,4 90,0 69,9 78,1 78,6 77,8 73,9 58,0 66,8
1Det er en større økning enn normalt i årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten mellom 2020 og 2021. Dette skyldes at flere kommuner har inkludert midlertidig ansatt personell som har bistått med koronavaksinering, på næring for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (86.903). Dette personellet skulle vært registrert på næring for annen forebyggende helsetjeneste (næring 86.904). Dette gir utslag ved sammenligning av de to årgangene både for landstall og en del kommuner, fylker og KOSTRA-grupper.

Kontakt