KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 13 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 23,9 23,9 22,0 21,0 21,0 30,6 31,4 32,6 31,2 21,0 23,9 23,9 22,0 21,0 71,3 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 23,9 23,9 22,0 21,0 21,0
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 111,7 117,5 122,4 128,3 141,0 128,5 131,7 135,1 136,7 141,0 111,7 117,5 122,4 128,3 188,9 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 111,7 117,5 122,4 128,3 141,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 21,2 20,9 19,5 18,8 18,7 6,3 6,2 5,8 5,5 18,7 21,2 20,9 19,5 18,8 4,1 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 21,2 20,9 19,5 18,8 18,7
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 7,9 7,6 7,3 6,9 6,6 7,4 7,5 7,6 7,4 6,6 7,9 7,6 7,3 6,9 10,1 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 7,9 7,6 7,3 6,9 6,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 78,8 79,4 79,8 80,4 79,5 73,4 73,9 74,6 75,5 79,5 78,8 79,4 79,8 80,4 69,0 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 78,8 79,4 79,8 80,4 79,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 78,5 77,6 76,1 74,8 76,4 71,4 70,1 70,5 69,1 76,4 78,5 77,6 76,1 74,8 61,7 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 78,5 77,6 76,1 74,8 76,4
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 20,7 20,1 18,8 17,5 17,0 18,0 17,9 17,5 16,8 17,0 20,7 20,1 18,8 17,5 9,3 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 20,7 20,1 18,8 17,5 17,0
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,5 41,8 42,0 43,3 44,9 41,3 41,5 41,9 41,9 44,9 41,5 41,8 42,0 43,3 43,3 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 41,5 41,8 42,0 43,3 44,9
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 18,2 18,3 18,5 18,8 18,6 23,7 23,1 23,0 23,0 18,6 18,2 18,3 18,5 18,8 19,9 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 18,2 18,3 18,5 18,8 18,6
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 106 791,1 111 149,5 116 641,1 124 079,0 131 006,4 96 169,1 98 767,9 103 718,8 108 252,7 131 006,4 106 791,1 111 149,5 116 641,1 124 079,0 194 970,4 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 106 791,1 111 149,5 116 641,1 124 079,0 131 006,4
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt