KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 13 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,2 8,8 8,9 8,9 8,5 8,8 8,8 8,9 8,8 8,5 8,2 8,8 8,9 8,9 10,2 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 8,2 8,8 8,9 8,9 8,5
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 267 333 355 410 299 251 280 265 287 299 267 333 355 410 354 258 271 278 299 323 259 279 288 313 320 267 333 355 410 299
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 3,76 3,45 3,71 3,70 3,82 4,93 4,90 4,83 4,41 3,82 3,76 3,45 3,71 3,70 10,06 5,12 5,17 5,12 4,94 5,19 4,94 4,95 4,94 4,78 5,01 3,76 3,45 3,71 3,70 3,82
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 169 203 212 215 262 92 100 99 108 262 169 203 212 215 82 94 100 99 101 105 101 109 109 112 119 169 203 212 215 262
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 618 797 771 715 926 464 474 521 599 926 618 797 771 715 588 515 517 562 603 552 525 540 581 613 586 618 797 771 715 926
Herav utgifter til renhold (kr) kr 139 148 137 141 138 147 154 155 174 138 139 148 137 141 177 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 139 148 137 141 138
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 109 141 138 119 42 99 103 119 134 42 109 141 138 119 111 109 111 126 134 97 109 113 127 132 92 109 141 138 119 42
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt