KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 13 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,8 8,9 8,9 8,5 9,4 8,8 8,9 8,8 8,5 9,4 8,8 8,9 8,9 10,2 10,9 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 8,8 8,9 8,9 8,5 9,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 333 355 410 299 371 280 265 287 299 371 333 355 410 332 408 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 333 355 410 299 371
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 3,45 3,71 3,70 3,82 3,60 4,90 4,83 4,41 3,82 3,60 3,45 3,71 3,70 10,28 10,21 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 3,45 3,71 3,70 3,82 3,60
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 203 212 215 262 412 100 99 108 262 412 203 212 215 81 103 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 203 212 215 262 412
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 797 771 715 861 931 474 521 599 861 931 797 771 715 574 660 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 797 771 715 861 931
Herav utgifter til renhold (kr) kr 148 137 141 138 154 154 155 174 138 154 148 137 141 176 190 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 148 137 141 138 154
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 141 138 119 42 137 103 119 134 42 137 141 138 119 107 138 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 141 138 119 42 137
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt