KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 13 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 784 762 800 945 974 1 090 1 173 1 203 945 974 784 762 800 2 426 2 699 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 784 762 800 945 974
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 678 653 680 844 856 882 952 971 844 856 678 653 680 1 955 2 104 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 678 653 680 844 856
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 106 108 120 101 118 207 221 232 101 118 106 108 120 471 595 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 106 108 120 101 118
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 604 576 622 742 677 746 806 826 742 677 604 576 622 1 818 2 033 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 604 576 622 742 677
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 55 59 64 61 68 49 62 65 61 68 55 59 64 59 110 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 55 59 64 61 68
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 549 517 558 680 608 697 743 761 680 608 549 517 558 1 760 1 922 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 549 517 558 680 608
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,64 0,63 0,62 0,60 0,60 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 0,64 0,63 0,61 0,60 0,60
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,51 0,50 0,50 0,48 0,48 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 0,51 0,50 0,49 0,48 0,48
Antall bygningsbranner (antall) antall 368 379 362 365 399 1 083 1 187 1 198 365 399 368 379 362 30 40 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 368 379 362 365 399
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 1 400 271 46 149 231 3 680 3 255 2 987 149 231 1 400 271 46 470 180 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 1 400 271 46 149 231

Kontakt