KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Befolkningsprofil

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 13 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Innbyggere (antall) antall 673 468 681 071 693 491 697 010 699 827 1 977 649 2 003 078 2 147 003 697 010 699 827 673 468 681 071 693 491 45 320 44 840 4 622 151 4 647 141 4 674 089 4 694 359 4 725 443 5 295 619 5 328 212 5 367 580 5 391 369 5 425 270 673 468 681 071 693 491 697 010 699 827
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 14,2 13,7 13,5 13,2 13,7 10,2 9,9 9,6 13,2 13,7 14,2 13,7 13,5 6,4 7,7 10,2 9,9 9,7 9,3 9,8 10,7 10,3 10,2 9,8 10,3 14,2 13,7 13,5 13,2 13,7
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 5,9 5,7 5,5 5,5 5,8 7,5 7,5 7,4 5,5 5,8 5,9 5,7 5,5 12,3 12,3 8,0 8,0 7,9 7,8 8,0 7,7 7,7 7,6 7,5 7,7 5,9 5,7 5,5 5,5 5,8
Netto innflytting (antall)2 antall 1 061 2 190 6 892 -1 808 -2 878 13 915 13 008 14 202 -1 808 -2 878 1 061 2 190 6 892 -364 -278 20 232 15 891 18 435 13 135 22 528 21 293 18 081 25 327 11 327 19 650 1 061 2 190 6 892 -1 808 -2 878
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 9,8 9,6 9,4 9,3 9,1 11,5 11,4 11,2 9,3 9,1 9,8 9,6 9,4 10,1 10,2 10,7 10,7 10,6 10,5 10,4 10,6 10,5 10,4 10,4 10,3 9,8 9,6 9,4 9,3 9,1
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 67,9 67,3 67,0 66,4 65,8 61,1 61,2 60,6 66,4 65,8 67,9 67,3 67,0 65,1 65,2 62,7 62,0 61,5 60,7 60,2 63,2 62,5 62,0 61,2 60,7 67,9 67,3 67,0 66,4 65,8
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent)1 prosent 1,8 1,8 1,7 4,2 .. 1,7 1,6 1,5 4,2 .. 1,8 1,8 1,7 1,8 0,0 1,6 1,5 1,4 2,4 0,0 1,6 1,6 1,5 2,7 0,0 1,8 1,8 1,7 4,2 ..
Andel med innvandrerbakgrunn (prosent) prosent 33,1 33,4 33,8 33,7 33,8 17,1 17,6 18,0 33,7 33,8 33,1 33,4 33,8 12,3 12,3 15,0 15,4 15,9 16,2 16,7 17,3 17,7 18,2 18,5 18,9 33,1 33,4 33,8 33,7 33,8
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,50 1,44 1,42 1,38 1,42 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
1I tabellene «11818: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil, etter region, statistikkvariabel og år (F)» og «11820: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil, etter region, statistikkvariabel og år (K)» er 2020 siste oppdaterte årgang. Registrerte ledige publiseres nå av NAV.
2Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt