4395_0301
4395_0301
kostra
2019-09-16T01:00:00.000Z
no
tjenesteområde Befolkningsprofil Oslo, faktaark Befolkningsprofil Oslo

KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 658 390 666 757 673 468 681 071 658 390 666 757 673 468 681 071 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 658 390 666 757 673 468 681 071
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 15,0 15,1 14,2 13,7 15,0 15,1 14,2 13,7 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 15,0 15,1 14,2 13,7
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 6,1 6,1 5,9 5,7 6,1 6,1 5,9 5,7 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 6,1 6,1 5,9 5,7
Netto innflytting (antall)1 antall 4 927 2 401 1 061 2 190 4 927 2 401 1 061 2 190 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 4 927 2 401 1 061 2 190
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 10,2 10,0 9,8 9,6 10,2 10,0 9,8 9,6 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 10,2 10,0 9,8 9,6
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 68,7 68,5 67,9 67,3 68,7 68,5 67,9 67,3 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 68,7 68,5 67,9 67,3
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 2,2 2,1 1,8 1,8 2,2 2,1 1,8 1,8 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 2,2 2,1 1,8 1,8
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 32,5 32,8 33,1 33,4 32,5 32,8 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 32,5 32,8 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,60 1,60 1,50 1,44 1,60 1,60 1,50 1,44 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,60 1,60 1,50 1,44
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt