KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 13 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 069 7 929 8 889 8 219 8 253 6 353 7 565 7 879 7 920 8 253 7 069 7 929 8 889 8 219 10 225 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 7 069 7 929 8 889 8 219 8 253
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,8 4,7 4,7 4,4 4,9 4,5 4,6 4,5 4,7 4,9 4,8 4,7 4,7 4,4 7,3 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 4,8 4,7 4,7 4,4 4,9
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,3 5,4 5,2 4,8 4,7 4,5 4,7 4,8 4,8 4,7 5,3 5,4 5,2 4,8 6,9 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 5,3 5,4 5,2 4,8 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,4 3,5 3,5 3,4 3,3 3,5 3,6 3,5 3,6 3,3 3,4 3,5 3,5 3,4 5,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,4 3,5 3,5 3,4 3,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 55 191 55 813 60 619 66 507 69 004 43 177 44 682 48 283 52 582 69 004 55 191 55 813 60 619 66 507 75 243 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 55 191 55 813 60 619 66 507 69 004
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 35 085 37 899 39 845 44 511 49 635 35 010 39 698 40 287 43 069 49 635 35 085 37 899 39 845 44 511 28 969 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 35 085 37 899 39 845 44 511 49 635
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 363 589 403 033 419 862 407 211 415 129 409 933 447 266 464 908 450 754 415 129 363 589 403 033 419 862 407 211 415 316 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 363 589 403 033 419 862 407 211 415 129
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 18,9 17,9 17,2 16,6 16,1 20,0 19,8 18,9 19,1 16,1 18,9 17,9 17,2 16,6 13,1 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 18,9 17,9 17,2 16,6 16,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 94 93 93 94 94 87 87 88 88 94 94 93 93 94 81 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 94 93 93 94 94

Kontakt