KOSTRA nøkkeltall

Oslo - 0301 (Oslo)

Barnevern

Oppdatert 15.03.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo Kostragruppe 13 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Oslo
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 069 7 929 8 889 8 219 7 624 6 353 7 565 7 879 7 920 7 624 7 069 7 929 8 889 8 219 10 124 6 854 7 978 8 318 8 391 8 046 6 879 7 972 8 384 8 370 7 996 7 069 7 929 8 889 8 219 7 624
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,8 4,7 4,7 4,4 4,9 4,5 4,6 4,5 4,7 4,9 4,8 4,7 4,7 4,4 7,3 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 4,8 4,7 4,7 4,4 4,9
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,3 5,4 5,2 4,8 4,7 4,5 4,7 4,8 4,8 4,7 5,3 5,4 5,2 4,8 6,9 4,7 4,9 4,8 4,8 4,6 4,8 4,9 4,9 4,8 4,6 5,3 5,4 5,2 4,8 4,7
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,4 3,5 3,5 3,4 3,3 3,5 3,6 3,5 3,6 3,3 3,4 3,5 3,5 3,4 5,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,4 3,5 3,5 3,4 3,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 55 191 55 813 60 619 66 507 71 311 43 177 44 682 48 283 52 582 71 311 55 191 55 813 60 619 66 507 75 601 44 795 46 496 49 927 54 773 56 201 46 002 47 588 51 176 56 100 57 913 55 191 55 813 60 619 66 507 71 311
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 35 085 37 899 39 845 44 511 49 635 35 010 39 698 40 287 43 069 49 635 35 085 37 899 39 845 44 511 27 987 34 874 37 963 39 258 41 685 44 547 34 898 37 956 39 325 41 998 45 118 35 085 37 899 39 845 44 511 49 635
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 363 589 403 033 419 862 407 211 369 511 409 933 447 266 464 908 450 754 369 511 363 589 403 033 419 862 407 211 407 791 392 767 429 998 443 890 444 023 433 767 390 110 427 473 441 638 440 539 427 441 363 589 403 033 419 862 407 211 369 511
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 18,9 17,9 17,2 16,6 16,1 20,0 19,8 18,9 19,1 16,1 18,9 17,9 17,2 16,6 13,0 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 18,9 17,9 17,2 16,6 16,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 94 93 93 94 94 87 87 88 88 94 94 93 93 94 81 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 94 93 93 94 94

Kontakt