KOSTRA nøkkeltall

Oslo fylkeskommune

Videregående opplæring

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Videregående opplæring

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Oslo kommune
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr) kr 141 356 141 032 151 124 156 416 160 074 164 950 168 567 176 036 158 389 162 754 166 949 174 164 141 356 141 032 151 124 156 416
Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,6 6,4 6,5 6,4 52,4 52,4 51,6 51,0 33,6 33,3 32,6 32,0 6,6 6,4 6,5 6,4
Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter per elev, alle utdanningsprogram (1000 kr) 1000 kr 69 999 70 196 71 835 74 039 76 427 76 944 77 108 79 346 75 855 76 329 76 619 78 848 69 999 70 196 71 835 74 039
Ungdom 16-18 år i videregående opplæring (prosent) prosent 90,3 89,9 90,3 90,6 92,1 92,0 92,3 92,9 92,0 91,8 92,1 92,7 90,3 89,9 90,3 90,6
Elever per skole (antall) antall 534 539 507 500 430 441 441 441 439 450 447 446 534 539 507 500
Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (prosent) prosent 76,4 77,1 79,2 77,9 73,5 74,0 75,5 76,0 73,6 74,3 75,8 76,1 76,4 77,1 79,2 77,9
Elever og lærlinger/lærekandidater som er i yrkesfaglige utdanningsprogram (prosent)1 prosent 32,4 31,3 30,2 29,3 51,6 50,8 50,5 50,9 49,9 49,1 48,7 49,0 32,4 31,3 30,2 29,3
Elever per lærerårsverk (antall) antall 11,4 11,5 11,4 11,3 8,5 8,6 8,5 8,5 8,7 8,8 8,8 8,7 11,4 11,5 11,4 11,3
Elever (antall) antall 19 118 19 427 18 968 19 251 180 463 180 571 179 314 179 528 199 581 199 998 198 282 198 779 19 118 19 427 18 968 19 251
Lærlinger (antall) antall 2 051 2 227 2 240 2 243 36 721 37 062 39 108 40 933 38 772 39 289 41 348 43 176 2 051 2 227 2 240 2 243
1Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program.