KOSTRA nøkkeltall

Oslo fylkeskommune

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Oslo kommune
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,4 3,6 4,3 5,2 4,6 5,0 4,3 3,8 4,1 4,4 4,3 4,4 3,4 3,6 4,3 5,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,0 1,1 2,4 1,9 2,5 2,0 1,5 1,6 1,8 1,6 1,9 1,7 1,0 1,1 2,4 1,9
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -3,6 -3,1 -4,4 -7,1 12,0 15,3 15,9 17,4 5,5 7,5 7,1 6,7 -3,6 -3,1 -4,4 -7,1
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 18,4 21,4 12,4 18,6 19,0 19,3 18,6 21,0 18,7 20,2 15,9 19,9 18,4 21,4 12,4 18,6
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 84,0 82,7 77,0 77,5 73,3 76,4 78,8 81,7 77,8 79,0 78,0 79,9 84,0 82,7 77,0 77,5
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 56 542 60 170 62 909 64 549 12 238 12 655 12 863 13 033 17 833 18 680 19 228 19 630 56 542 60 170 62 909 64 549
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 6,5 6,9 6,6 9,1 7,8 9,2 10,1 11,1 7,3 8,2 8,6 10,2 6,5 6,9 6,6 9,1
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 19,7 15,7 14,9 16,1 19,3 18,7 18,4 20,1 19,4 17,5 16,9 18,3 19,7 15,7 14,9 16,1
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 44,6 68,4 59,3 86,5 57,5 49,7 48,9 55,0 52,0 56,8 52,9 67,0 44,6 68,4 59,3 86,5

Kontakt