KOSTRA nøkkeltall

Oslo fylkeskommune

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Oslo kommune
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 1,4 1,4 1,5 1,6 8,1 8,2 8,1 8,4 5,4 5,4 5,3 5,5 1,4 1,4 1,5 1,6
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 0 0 0 0 42 46 44 45 37 40 38 39 0 0 0 0
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 0,57 0,52 0,59 0,59 0,99 0,96 0,98 0,98 0,93 0,91 0,93 0,93 0,57 0,52 0,59 0,59
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 126 119 117 112 98 106 102 105 100 107 103 105 126 119 117 112
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 595 558 592 565 484 513 518 553 492 516 523 554 595 558 592 565
Herav utgifter til renhold (kr) kr 139 137 152 156 123 134 151 164 124 135 151 163 139 137 152 156
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 102 131 151 151 84 93 98 112 85 96 102 115 102 131 151 151
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt