4389_0300
4389_0300
kostra
2020-04-01T10:04:00.000Z
no
kostra Oslo fylkeskommune

KOSTRA nøkkeltall

Oslo fylkeskommune

Velg tjenesteområde for fylkeskommune: