4435_5020
4435_5020
kostra
2019-10-15T11:47:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunalt avløp Osen, faktaark Kommunalt avløp Osen

KOSTRA nøkkeltall

Osen - 5020 (Trøndelag)

Kommunalt avløp

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Osen Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Trøndelag
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent . . . 97 0 0 0 0 97 99 100 97 97 99 100 97 . . . ..
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr . . . 4 078 3 903 4 059 3 978 4 218 3 724 3 774 3 894 4 146 3 721 3 771 3 891 4 143 . . . 4 260
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent . . . .. .. .. .. .. 0,53 0,57 0,56 0,56 0,57 0,61 0,61 0,60 . . . 0,51
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent . . . .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 51,3 53,9 55,5 57,7 58,7 . . . 71,3

Kontakt