4398_1523
4398_1523
kostra
2019-04-25T08:42:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Ørskog, faktaark Eiendomsforvaltning Ørskog

KOSTRA nøkkeltall

Ørskog - 1523 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørskog Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,3 10,0 9,0 9,0 7,8 8,1 8,1 8,1 8,5 8,8 8,8 8,8 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 7,9 8,0 8,0 7,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 320 291 283 306 185 212 199 180 192 220 248 259 242 258 271 295 246 259 279 303 159 177 180 199
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,96 5,44 5,58 6,54 5,57 5,68 5,49 5,92 6,57 6,47 6,74 6,83 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 5,79 5,79 5,60 5,66
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 65 30 41 32 59 72 67 61 86 91 84 94 86 94 100 100 93 101 109 110 84 79 97 74
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 564 622 610 515 469 483 523 518 462 488 483 512 482 515 517 562 481 525 540 580 402 415 441 459
Herav utgifter til renhold (kr) kr 173 37 218 171 157 153 179 166 137 154 160 162 144 152 157 161 143 150 156 159 111 123 132 131
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 172 168 128 114 108 109 113 119 111 123 119 128 102 109 111 126 101 109 113 127 99 99 101 104
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt