4394_1523
4394_1523
kostra
2019-04-19T01:06:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Ørskog, faktaark Barnevern Ørskog

KOSTRA nøkkeltall

Ørskog - 1523 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørskog Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 252 5 028 5 714 6 201 6 754 7 068 7 180 7 564 7 292 7 748 8 693 8 896 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 5 891 6 010 7 086 6 819
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,1 2,4 4,5 4,4 4,2 4,9 4,8 4,4 4,4 4,8 5,0 4,4 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 3,7 3,9 4,0 3,8
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,3 3,1 4,1 5,9 4,4 5,3 5,2 5,1 4,8 5,0 5,2 4,7 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 3,9 4,2 4,4 4,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 5,3 4,7 4,5 6,0 4,1 4,3 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,0 4,1 4,2 4,1
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 16 824 26 619 28 400 30 412 51 229 51 865 54 010 58 266 49 483 53 271 53 649 58 685 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 41 131 41 722 44 005 50 281
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 18 464 6 739 20 682 20 240 25 400 24 690 27 441 35 648 31 842 33 890 38 027 33 346 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 28 234 27 984 32 641 32 703
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 433 500 273 571 300 667 149 545 360 589 349 630 325 817 349 390 350 736 367 208 417 632 428 840 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 384 566 377 515 414 928 378 832
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 46,4 26,3 32,1 31,9 22,8 22,8 23,2 22,8 19,5 19,2 19,2 19,4 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 21,0 20,6 20,8 19,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 93 79 92 95 83 78 79 81 76 83 85 87 82 85 86 87 83 86 87 88 70 74 77 80

Kontakt