KOSTRA nøkkeltall

Oppland fylkeskommune

Tannhelsetjenesten

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Tannhelsetjenesten

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oppland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Øst-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Barn og unge 1-18 år under tilsyn (prosent) prosent 98,4 103,0 98,1 107,4 75,5 98,3 100,0 97,6 98,6 86,5 98,1 99,7 97,6 98,4 87,7 97,8 99,9 96,7 97,7 95,3
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie under tilsyn (prosent) prosent 94,6 99,7 82,8 81,0 89,4 79,0 80,3 77,6 86,2 79,6 78,7 77,8 76,5 85,3 78,3 79,3 80,8 76,8 83,7 91,9
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under tilsyn (prosent) prosent 18,6 20,2 24,2 15,6 16,9 32,2 33,8 32,0 28,1 23,0 31,4 33,3 31,4 27,5 22,6 22,8 23,4 23,8 19,2 17,6
Prioriterte personer undersøkt/behandlet (antall) antall 30 000 29 408 28 553 28 912 28 601 781 164 784 775 763 744 776 300 763 499 864 860 864 850 840 618 855 411 843 677 203 569 207 190 204 452 207 596 205 795
Andel 5-åringer uten karies (DMFT=0) (prosent) prosent 86,0 83,6 83,2 84,9 84,7 82,6 81,4 82,4 82,4 81,8 81,7 80,2 81,3 81,3 81,1 82,7 81,3 81,7 81,5 82,3
Andel 18-åringer med DMFT<4 (prosent) prosent 70,0 69,5 73,1 74,1 76,6 65,1 67,3 70,7 71,3 73,6 65,7 67,8 70,9 71,5 73,7 71,9 73,2 76,3 77,1 78,9
Andel 18-åringer med DMFT>9 (prosent) prosent 8,0 8,0 7,4 7,0 5,7 9,8 9,1 7,8 7,4 6,5 9,6 8,9 7,7 7,3 6,4 7,0 6,7 5,8 5,3 4,7
SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall) antall 2,40 2,57 2,47 2,17 2,19 2,30 2,60 2,30 2,20 2,30 2,60 2,60 2,60 2,50 2,30 .. .. .. .. ..
Netto driftsutgifter per innbygger (kr) kr 434,3 456,7 464,2 492,3 516,5 468,0 487,0 492,5 522,0 534,6 445,0 460,5 466,0 493,7 506,2 379,1 401,2 411,5 428,2 453,2
Avtalte tannlegeårsverk (uten spesialitet) per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 7,6 7,5 7,6 7,4 7,5 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,7 7,7 6,7 7,0 6,9 6,9 6,9
Avtalte tannlegespesialistårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7