KOSTRA nøkkeltall

Oppland fylkeskommune

Regnskap

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oppland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Øst-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 6,5 4,1 3,5 4,3 -1,0 4,6 5,0 4,3 3,8 2,6 4,1 4,4 4,3 4,4 3,5 5,8 5,1 4,9 4,8 3,5
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,0 1,8 1,7 1,9 0,7 2,5 2,0 1,5 1,6 2,1 1,8 1,6 1,9 1,7 1,9 3,1 2,5 2,1 2,5 2,3
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 15,2 20,1 24,9 23,9 16,9 12,0 15,3 15,9 17,4 19,1 5,5 7,5 7,1 6,7 8,3 16,1 17,3 19,5 16,8 19,5
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -5,4 -3,9 -9,7 -5,7 4,2 19,0 19,3 18,6 21,0 26,7 19,0 20,4 16,2 20,1 22,5 -4,0 -7,0 -6,5 -4,1 1,4
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 56,2 64,6 67,8 67,2 69,3 73,3 76,4 78,8 81,7 82,9 77,8 79,0 78,0 79,9 81,4 50,3 50,7 55,2 43,1 56,0
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 12 501 13 049 13 295 13 269 13 664 12 238 12 655 12 863 13 033 13 438 17 833 18 680 19 228 19 630 20 305 10 483 10 840 10 975 11 035 11 351
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 13,4 13,4 14,9 14,4 9,6 10,3 11,2 11,6 12,6 12,3 9,1 9,9 10,7 11,9 11,5 15,0 15,6 16,0 13,5 14,7
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 21,8 24,7 10,5 14,0 20,4 19,3 18,7 18,4 20,1 22,3 19,4 17,5 16,9 18,4 21,0 14,9 15,4 15,8 12,8 16,6
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 53,2 57,2 30,9 53,9 55,9 57,5 49,7 48,9 55,1 64,8 56,2 61,1 58,0 71,8 71,9 58,5 67,9 46,4 66,4 65,1

Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019.
Variabelen Egenfinansiering av investeringene i prosent av brutto driftsinntekter ble omdefinert til publiseringen 16.3.2020. Beklageligvis oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil. Feilen er 30.3.2020 rettet for alle årgangene 2015 - 2019

Kommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

Fylkeskommuneregnskap - flere tabeller i statistikkbanken

 

 

Kontakt