KOSTRA nøkkeltall

Oppland fylkeskommune

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oppland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Øst-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Årsverk til planbehandling (årsverk) årsverk 8,0 9,5 12,0 10,5 5,5 262,0 254,0 241,6 247,8 205,2 271,8 265,0 253,4 263,2 205,2 57,0 63,0 61,4 74,2 54,2
Kommunale planer behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 355 294 411 410 310 8 876 8 766 9 856 9 614 7 430 8 876 8 766 9 856 9 614 7 430 2 250 2 182 2 524 2 336 2 192
Dispensasjonssøknader etter plan- og bygningsloven behandlet av fylkeskommunen (antall) antall 245 292 282 225 264 6 073 8 213 5 868 2 668 5 571 6 073 8 213 5 868 2 668 5 571 1 305 1 339 876 857 985
Arkeologiske registreringer (antall) antall 62 44 46 50 53 1 170 983 1 073 904 942 1 214 1 013 1 103 929 968 348 259 271 261 239
Andel av arkeologiske registreringer der det ble påvist ikke tidligere kjente kulturminner (prosent) prosent 48,0 36,0 50,0 40,0 45,0 35,6 41,8 41,6 40,4 39,1 34,9 40,3 40,4 39,5 38,9 44,5 51,0 50,8 54,8 53,3
Lokaliteter der fylkeskommunen har utført tiltak for tilrettelegging av automatisk freda kulturminner uten tilskudd fra Riksantikvaren (antall) antall 0 0 0 0 0 78 82 38 46 22 78 82 38 46 22 26 30 18 34 0
Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på forvaltning av friluftsliv, vann og vassdrag, vilt og innlandsfisk, og kulturminner, prosent (prosent) prosent 320,3 338,7 326,4 253,0 248,1 373,5 341,6 335,8 349,5 367,8 .. .. .. .. .. 430,7 403,5 370,3 337,5 374,5

Kontakt