KOSTRA nøkkeltall

Oppland fylkeskommune

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oppland fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Øst-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,9 8,1 7,9 8,5 8,1 8,1 8,2 8,1 8,4 8,1 5,4 5,4 5,3 5,5 5,3 9,3 9,2 9,4 9,8 9,3
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 35 37 39 39 41 42 46 44 45 42 37 40 38 39 36 48 51 54 55 37
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 0,97 0,94 0,94 0,96 0,97 0,99 0,96 0,98 0,98 0,98 0,93 0,91 0,93 0,93 0,92 0,96 0,88 0,92 0,91 0,90
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 62 75 73 77 105 98 106 102 105 105 100 107 103 105 106 94 106 116 113 125
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 581 611 609 655 653 484 513 518 553 567 492 516 523 554 529 486 532 520 568 598
Herav utgifter til renhold (kr) kr 170 179 181 190 191 123 134 151 164 163 124 135 151 163 162 138 152 157 165 164
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 88 101 100 112 111 84 93 98 112 110 85 96 102 115 111 85 97 106 120 120
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt