KOSTRA nøkkeltall

Oppegård - 0217 (Akershus)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oppegård Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,0 4,2 4,0 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 4,0
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,6 1,7 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,2 1,2 1,2 1,2 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 16 340 17 701 19 757 20 370 1 704 265 1 799 721 1 956 843 2 102 911 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 430 889 447 493 482 542 538 365
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 897 2 102 2 144 2 259 1 887 2 027 2 122 2 260 1 998 2 097 2 224 2 354 2 036 2 148 2 297 2 428 1 848 1 967 2 017 2 235
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 150 34 163 430 871 833 836 925 865 954 934 1 053 918 1 046 1 166 1 239 740 1 217 1 238 872
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 5,4 5,7 6,2 5,8 4,5 4,9 4,6 4,6 4,5 4,7 4,7 4,8 4,3 4,6 4,6 4,7 4,1 4,0 4,1 3,8
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 35,3 37,4 31,9 34,3 29,6 31,7 26,7 27,9 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 29,2 30,4 25,2 25,0
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 16,0 16,8 18,0 18,2 11,0 10,8 10,4 10,5 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 2,1 1,4 1,5 1,5 1,4 1,0 1,1 1,1 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,8 0,8 1,7 1,2 1,3 1,3
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 8 554 9 593 9 552 9 788 536 867 553 078 567 425 603 465 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 161 590 169 911 174 820 188 293
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt