KOSTRA nøkkeltall

Oppegård - 0217 (Akershus)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oppegård Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 82 95 106 125 111 96 99 103 119 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 98 111 116 128 131 98 111 116 128 131 98 111 116 128 131
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,66 0,71 0,74 0,84 0,72 0,62 0,63 0,62 0,68 0,66 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,69 0,71 0,71 0,75 0,73 0,69 0,71 0,71 0,75 0,73 0,69 0,71 0,71 0,75 0,73
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 97,6 98,0 97,9 98,0 98,3 93,9 94,6 94,4 94,0 96,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 95,5 95,9 95,9 95,9 97,5 95,5 95,9 95,9 95,9 97,5 95,5 95,9 95,9 95,9 97,5
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 141 142 151 151 137 138 148 143 142 147 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 140 150 143 150 145 140 150 143 150 145 140 150 143 150 145
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 91 91 91 90 92 81 81 81 80 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 83 82 81 81 81 83 82 81 81 81 83 82 81 81 81
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 9 9 9 10 8 15 15 14 15 15 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 14 15 14 14 13 14 15 14 14 13 14 15 14 14 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 3 4 4 1 1 3 4 4 1 1 3 4 4
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 97 97 97 97 98 93 94 94 94 96 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 95 95 95 95 97 95 95 95 95 97 95 95 95 95 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 0 6 7 6 5 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 3 4 5 5 4 3

Kontakt