KOSTRA nøkkeltall

Oppegård - 0217 (Akershus)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oppegård Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 11,5 11,3 11,0 11,3 8,6 8,8 8,8 8,9 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,7 9,9 9,8 10,0
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 372 427 463 504 231 251 280 265 242 258 271 278 246 259 279 288 263 307 296 309
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,35 5,31 5,29 5,38 4,76 4,93 4,90 4,83 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 4,73 4,59 4,64 4,65
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 98 110 138 150 82 92 100 99 86 94 100 99 93 101 109 109 94 104 108 116
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 479 497 519 577 442 464 474 521 482 515 517 562 481 525 540 581 466 521 532 571
Herav utgifter til renhold (kr) kr 166 162 168 174 142 147 154 155 144 152 157 161 143 150 156 159 131 144 143 146
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 82 95 106 125 96 99 103 119 102 109 111 126 101 109 113 127 98 111 116 128
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt