KOSTRA nøkkeltall

Oppegård - 0217 (Akershus)

Barnevern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oppegård Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 357 4 493 8 642 9 258 7 845 5 892 6 353 7 565 7 879 7 916 6 415 6 854 7 978 8 318 8 387 6 451 6 879 7 972 8 384 8 367 5 153 5 633 7 019 7 616 7 368 5 153 5 633 7 019 7 616 7 368 5 153 5 633 7 019 7 616 7 368
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,1 4,6 3,8 3,9 4,2 4,3 4,5 4,6 4,5 4,7 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 3,9 4,2 4,4 4,4 4,3 3,9 4,2 4,4 4,4 4,3 3,9 4,2 4,4 4,4 4,3
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,4 5,1 4,2 4,5 4,7 4,3 4,5 4,7 4,8 4,8 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,1 4,4 4,8 4,9 4,8 4,1 4,4 4,8 4,9 4,8 4,1 4,4 4,8 4,9 4,8
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,4 3,1 3,3 3,2 3,6 3,4 3,5 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,3 2,9 3,0 3,2 3,3 3,3 2,9 3,0 3,2 3,3 3,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 49 003 47 544 50 057 51 977 43 213 41 392 43 177 44 682 48 283 52 530 43 172 44 795 46 496 49 927 54 645 44 612 46 002 47 588 51 176 55 987 44 552 45 812 47 006 48 736 50 995 44 552 45 812 47 006 48 736 50 995 44 552 45 812 47 006 48 736 50 995
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 33 906 25 617 31 743 39 651 29 221 32 236 35 010 39 698 40 287 43 147 33 347 34 874 37 963 39 258 41 869 33 639 34 898 37 956 39 325 42 162 36 530 36 035 37 833 40 906 39 986 36 530 36 035 37 833 40 906 39 986 36 530 36 035 37 833 40 906 39 986
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 415 719 408 373 552 571 607 471 559 987 392 769 409 933 447 266 464 908 449 643 376 779 392 767 429 998 443 890 442 333 373 089 390 110 427 473 441 638 439 020 439 060 444 850 491 410 495 505 483 740 439 060 444 850 491 410 495 505 483 740 439 060 444 850 491 410 495 505 483 740
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 18,8 19,5 17,3 18,0 21,6 20,2 20,0 19,8 18,9 20,0 20,0 19,9 19,9 18,9 19,2 19,7 19,8 19,6 18,7 18,8 19,2 19,1 20,2 19,6 19,8 19,2 19,1 20,2 19,6 19,8 19,2 19,1 20,2 19,6 19,8
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 98 95 95 95 97 85 87 87 88 88 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 86 90 88 90 92 86 90 88 90 92 86 90 88 90 92

Kontakt