KOSTRA nøkkeltall

Oppegård - 0217 (Akershus)

Barnehager

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oppegård Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 83,3 86,1 89,0 87,5 85,9 82,3 83,3 83,6 84,1 84,8 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 83,5 84,4 85,2 85,2 85,3 83,5 84,4 85,2 85,2 85,3 83,5 84,4 85,2 85,2 85,3
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 93,0 92,3 94,0 92,7 92,5 91,5 92,0 92,1 92,2 92,4 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 91,8 92,4 92,6 92,5 92,6 91,8 92,4 92,6 92,5 92,6 91,8 92,4 92,6 92,5 92,6
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 98,2 96,2 97,2 95,8 96,4 97,2 97,4 97,4 97,3 97,1 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 96,7 97,3 97,1 97,0 97,0 96,7 97,3 97,1 97,0 97,0 96,7 97,3 97,1 97,0 97,0
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 90,7 90,8 91,3 91,0 91,6 40,6 40,2 40,2 40,1 40,0 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 47,2 46,9 46,5 46,2 46,9 47,2 46,9 46,5 46,2 46,9 47,2 46,9 46,5 46,2 46,9
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 6,0 6,0 5,8 5,8 .. 6,2 6,2 5,9 5,8 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,1 6,1 5,9 5,8 .. 6,1 6,1 5,9 5,8
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 29,1 31,6 32,1 33,7 .. 38,0 38,8 40,4 41,1 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 33,2 33,5 33,9 34,1 .. 33,2 33,5 33,9 34,1 .. 33,2 33,5 33,9 34,1
Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent)1 prosent 1,7 1,8 2,0 2,5 3,4 3,4 3,6 3,7 3,8 4,1 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 2,8 3,1 3,2 3,4 3,5 2,8 3,1 3,2 3,4 3,5 2,8 3,1 3,2 3,4 3,5
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 61,3 61,9 65,1 71,3 72,0 63,9 66,6 68,6 73,9 78,2 63,7 66,5 69,1 74,1 78,7 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 61,3 63,9 66,7 71,1 74,9 61,3 63,9 66,7 71,1 74,9 61,3 63,9 66,7 71,1 74,9
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 81,7 81,3 88,7 89,4 86,1 78,1 79,3 80,7 81,9 83,6 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 80,2 81,7 83,7 85,2 87,2 80,2 81,7 83,7 85,2 87,2 80,2 81,7 83,7 85,2 87,2
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 17,3 17,0 16,7 16,6 17,1 16,0 15,7 15,4 15,1 15,2 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 17,2 16,8 16,7 16,4 16,3 17,2 16,8 16,7 16,4 16,3 17,2 16,8 16,7 16,4 16,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 133 643 138 386 152 506 161 614 163 969 130 067 136 470 142 507 151 141 159 955 130 611 137 613 143 919 153 538 163 025 131 862 138 807 145 125 154 317 164 320 129 170 135 096 142 927 150 019 157 570 129 170 135 096 142 927 150 019 157 570 129 170 135 096 142 927 150 019 157 570
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 49,7 50,9 53,7 57,1 58,5 50,3 52,1 53,3 57,1 60,6 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,0 50,0 51,8 53,1 56,6 59,6 50,0 51,8 53,1 56,6 59,6 50,0 51,8 53,1 56,6 59,6
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".