KOSTRA nøkkeltall

Oppdal - 5021 (Trøndelag)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oppdal Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . 216 200 105 111 114 131 133 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 . . . 121 134 . . . 121 134
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . 0,92 0,81 0,73 0,73 0,72 0,78 0,76 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 . . . 0,67 0,70 . . . 0,67 0,70
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . 100,0 100,0 97,6 97,9 97,5 97,5 97,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 . . . 95,4 96,7 . . . 95,4 96,7
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . 156 180 146 174 163 148 140 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 . . . 158 150 . . . 158 150
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 94 92 83 84 86 84 80 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 . . . 73 75 . . . 73 75
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 6 8 11 11 11 13 16 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 . . . 21 21 . . . 21 21
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 . . . 1 0 . . . 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . 0 0 . . . 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 0 0 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 . . . 5 3 . . . 5 3
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . 98 98 96 96 96 96 96 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 . . . 93 96 . . . 93 96
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . 1 0 4 4 3 2 3 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 . . . 3 1 . . . 3 1

Kontakt